កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស

បង្កើត​វែបសាយ​ឌីណាមិក​ជាមួយ TYPO3 ដោយ​ប្រើ TemplaVoila


របៀប​បង្កើត​វែបសាយ​ឌីណាមិក​​ដោយ​ប្រើ TemplaVoila នៅ​លើ TYPO3 មាន​ចុះផ្សាយ​នៅ​លើ​ទស្សនាវដ្ដី​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ (CM) លេខ ៨៨ ។ ខ្ញុំ​ក៏​សូម​លើក​យក​របៀប​បង្កើត​មក​​ដាក់​​ជូន​នៅ​ទីនេះ​​ដែរ ។ សូម​ទាញយក​ឯកសារ​ព្រាង PDF

អត្ថបទ​ទាក់ទង៖

បច្ចេក​ទេស

របៀប​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​មាតិកា​វែបសាយ TYPO3 (Introduction Package)


លោកអ្នក​ដែល​ទន្ទឹង​ចាំ​របៀប​ដំឡើង TYPO3 ខាង​ក្រោម ជា​របៀប​ដំឡើង​​ដែល​បាន​ចុះផ្សាយ​នៅ​លើ​ទស្សនាវដ្ដី​​វិទ្យាសាស្ត្រ​​កុំព្យូទ័រ (CM) ។ លោក​អ្នក​អាច​សាកល្បង​ដំឡើង​តាម​របៀប​ខាង​ក្រោម​នេះ ។ ចម្ងល់​ផ្សេងៗ លោកអ្នក​អាច​សាកសួរ​​នៅ​ទីនេះ ឬ តាម​ទំនាក់ទំនង​នៅ​ទីបញ្ចប់​នៃ​អត្ថបទ ។

ក្នុង​លេខ​មុន យើង​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​អំពី TYPO3 រួច​មក​ហើយ ។ ក្នុង​លេខ​នេះ លោក​អ្នក​នឹង​រៀន​អំពី​របៀប​ដំឡើង TYPO3 នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក ។ មុន​នឹង​ដំឡើង ខ្ញុំ​សូម​ឱ្យ​លោក​អ្នក​ស្គាល់​អំពី​កំណែ​របស់ TYPO3 ខ្លះៗ​សិន ។ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​រៀបចំ​អត្ថបទ​នេះ TYPO3 កំពុង​ដាក់​កំណែ​សាកល្បង​លើក​ទីពីរ (TYPO3 4.5.0 beta2) ។ កំណែ TYPO3 4.5.0 beta3 ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ និង គ្រោង​ចេញ​កំណែ​ចុងក្រោយ​នៃ TYPO3 4.5 ក្នុង​ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ខាង​មុខ​នេះ។ TYPO3 4.5ជា​កំណែ​ដែល​នឹង​ផ្ដល់​ការគាំទ្រ​រយៈពេល​វែង (LTS) និង ល្អ​ជាង​គេ​បង្អស់ បើ​ប្រៀបធៀបទៅកំណែមុនៗ។ ការអនុវត្ត​ខាង​ក្រោម យើង​នឹង​យក TYPO3 4.5.0 beta2 (Introduction Package) និង ប្រើ​ឃ្លាំង​ទិន្នន័យ MySQL ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក Introduction Packageកំណែ​ផ្សេង​ពី​នេះ​មក​អនុវត្ត​បាន​ផងដែរ។

តម្រូវការ​មូលដ្ឋាន​របស់ TYPO3

  • ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តការ៖ Linux, Windows, Mac
  • កម្មវិធី​បម្រើ​វែប (web server)៖ Apache, IIS
  • កម្មវិធី​កណ្ដាល៖ PHP4 ឬ PHP5 (ចំណាំ៖ ចាប់​ពី TYPO3 4.2.0 ត្រូវការ PHP 5.2!)
  • ឃ្លាំង​ទិន្នន័យ៖ MySQL ឬ ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំងទិន្នន័យ​ផ្សេង​ទៀត (ឧ. Oracle, Postgres និង ច្រើន​ទៀត)
  • កុំព្យូទ័រ៖ កុំព្យូទ័រ​ធម្មតា ដែល​មាន អង្គ​ចងចាំ ២៥៦ មេហ្គាបៃ ឡើង​ទៅ ។

សូម​មើល​បន្ថែម​នៅ http://typo3.org/about/system-requirements/ ប្រសិន​បើ​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​តម្រូវការ ។

មុនពេល​ដំឡើង TYPO3

ដោយសារ TYPO3 ត្រូវការ​កម្មវិធី​បម្រើ​វែប Apache ឬ IIS ដូច្នេះទាមទារ​ឲ្យ​លោក​អ្នក រៀបចំ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​​ឲ្យ​មាន​កម្មវិធី​បម្រើ​វែប​ជាមុន​សិន ។ របៀប​រៀបចំ​កម្មវិធី​បម្រើ​វែប​នេះ ខ្ញុំ​មិន​រៀបរាប់​លម្អិត​នៅ​ទីនេះ​ទេ ប៉ុន្តែ បើ​លោកអ្នក​មិន​ទាន់​ចេះ​ដំឡើង សូម​ស្វែង​រក​ការណែនាំ​អំពី​របៀប “ដំឡើង​កម្មវិធី​បម្រើ​វែប” ទៅ​តាម​ប្រភេទ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើការកុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក ហើយ​រៀប​ចំ​អោយ​រួច​រាល់​ជា​មុន​សិន ។ បន្ត​អាន “របៀប​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​មាតិកា​វែបសាយ TYPO3 (Introduction Package)”