សារព័ត៌មាន

HTML ជា​ឈ្មោះ​ថ្មី​របស់ HTML5


ប្រកាស​មួយ​របស់ Ian Hickson នៅ​ទំព័រ​ប្លក​ WHATWG (វ័តវីក) បាន​បញ្ជាក់​ថា គេ​នឹង​យក​ឈ្មោះ HTML មក​ជំនួស HTML5  ព្រោះ​​គេ​នៅ​ត្រូវការ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​​​ជាច្រើន​ដែល​មាន​នៅ​លើ HTML ដូច្នេះ​គេ​នៅ​បន្ត​​កែប្រែ​ និង បន្ថែម​​ទៅ​លើ HTML មុន​ពេល​គេ​ហៅ​វា​ថា HTML5 ។ ការបញ្ជាក់​នៅ​លើ​ mailing list របស់​លោក បង្ហាញ​នូវ​គោល​ជំហរ​ថា បច្ចេកវិទ្យា​មិន​មាន version ។ ដូច្នេះ​គេ​​ធ្វើការ​តែ​​លើ​បច្ចេកវិទ្យា តែ​មិន​ព្យាយាម​ដាក់ version ឱ្យ​ HTML ​ទៀត​​ឡើយ ។ ចំណែក​W3C នៅ​​បន្ត​ធ្វើការ​លើ​ពង្រាង​របស់ HTML5 និង នៅ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ WHATWG ដដែល​ ដោយសារ​ទំព័រ​នោះ នៅ​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍ ។

ពី​ពេល​នេះ​តទៅ HTML specification គេ​ប្រើ​ត្រឹមតែ  “HTML” ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន http://whatwg.org/html ហើយ​ WHATWG នឹង​​​បន្ត​​ធ្វើ Web Application 1.0 ត​ទៅ​ទៀត ដោយ​ដាក់​បញ្ចូល​ជាមួយ HTML ជំនួស​ HTML5 ។