ចំណេះ​ដឹង

បទ​បង្ហាញ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​អំពី​ការស្វែងរក​តាម Google


បទ​បង្ហាញ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​អំពី​ការស្វែងរក​តាម Google កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១ ។ មេរៀន​នេះ ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយសារ​ពេល​វេលា ។

ទាញយក

វេប​សាយ

តាមដាន​ប្លក​ជាមួយ Google Reader


Google Reader ជា​សេវាកម្ម​មួយ​របស់ Google ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យអ្នក​ធ្វើការ​តាមដាន​រាល់​អត្ថបទ Blog Feed របស់​ប្លក​នានា ។ អ្នក​អាច​ប្រើ Google Reader តាម​​អាសយដ្ឋាន http://google.com/reader ដោយ​ប្រើ​គណនី​របស់ Gmail ។ បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន​គណនី​របស់ Gmail សូម​ចុះឈ្មោះ​នៅ http://mail.google.com/mail/signup

ត្រង់ Add a subscription សម្រាប់​ដាក់​បន្ថែម​ប្លក​ដែល​អ្នក​ចង់​តាមដាន និង Folder settings… នៅ​​ប្លុក​ខាងស្ដាំ សម្រាប់​រៀបចំ ឬ កំណត់ Folder ឱ្យ Blog Feed ។