ខ្សែ​ភាពយន្ត

បញ្ជី​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ឆ្នាំ ២០១១


ខាង​ក្រោម​ជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​រឿង​ដែល​បាន​កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​ចាក់​ផ្សាយ​​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ រួច​ហើយ ។

មករា

 1. Country Strong
 2. Season of The Witch
 3. Green Hornet
 4. The Dilemma
 5. Death Race 2
 6. Company Men
 7. No Strings Attached
 8. The Way Back
 9. The Mechanic
 10. The Rite

កុម្ភៈ

 1. Sanctum
 2. The Other Woman បន្ត​អាន “បញ្ជី​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ឆ្នាំ ២០១១”
ទាក់ទង​នឹង​ខ្ញុំ

វិធី​រក​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១


ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ នេះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ដាក់​កំណត់​​​វិធី​មួយ​ចំនួន ​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​បទ​ពិសោធន៍​​​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ កន្លង​មក ។

 • កត់ត្រា​នូវ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​សម្រេច​បាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១១ រួច​ចាត់ចែង​ពេល​វេលា​ដើម្បី​សម្រេច​វា
 • ព្យាយាម និង ខិតខំ​ធ្វើការ​ជាង​មុន
 • ត្រូវ​ដឹង​ខ្លួនឯង​ជា​និច្ច ថា​ខ្ញុំ​មាន​រឿង​ជា​ច្រើន​ដែល​ត្រូវ​រៀន​បន្ថែម
 • ត្រូវ​អនុវត្ត​ជាជាង​ការ​គ្រាន់តែ​មើល ឬ និយាយ
 • កាត់​បន្ថយ​ការចំណាយ​ពេល​ឥត​ប្រយោជន៍ ឬ ចាត់​ពេល​វេលា​កម្សាន្ត​ត្រឹមត្រូវ
 • ព្យាយាម​សិក្សា​ចំណេះទូទៅ ក្រៅ​ពី​ជំនាញ
 • អនុវត្ត​ជាក់លាក់​តាម​កាលវិភាគ