វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ

សេចក្ដី​ភាន់​ច្រឡំ​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ


ពាក្យ​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ជាក់​ប្រភេទ​ពាក្យ​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ មាន​ការប្រើ​ខុសៗ​គ្នា​តាម​សម័យកាល តាម​អ្នក​និពន្ធ ។ ប្រការ​នេះ ខ្ញុំ​ពុំ​ធ្លាប់​ចាប់អារម្មណ៍​ទេ ស្រាប់តែ​ថ្ងៃនេះ សុវិចិត្រ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​វង្វេងវង្វាន់​ដូច​មាន់​ត្រូវ​មួយ​ដំបង ។ លុះ​ពិភាក្សា​វែកញែក​ជាមួយ សុវិចិត្រ​មួយ​រយៈ​ ទើប​អាច​តោង​ឃើញ​ហេតុ​ពិត​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ប្លែក​គ្នា ដែល​សំដៅ​លើ​ន័យ​តែ​មួយ ។

មើល​សៀវភៅ​ក្នុង​ទសវត្ស​ ៦០ របស់​លោក ពូវ អ៊ុម និង លោក រ៉ាយប៉ុក ប្រើ និបាតសព្ទ សម្រាប់​ជំនួស គុណកិរិយា, អាយតនិបាតសព្ទ ជំនួស ធ្នាក់ និង សន្ធានសព្ទ ជំនួស ឈ្នាប់ ។ ចំណែក​ក្នុង​សៀវភៅ​របស់​លោក ឃឹន សុខ (២០០៧) លោក​ប្រើ ស្នៀត ជំនួស អាយតនិបាតសព្ទ និង ធ្នាក់ ប្រើ ចំណង ជំនួស​សន្ធានសព្ទ និង ឈ្នាប់ ។

ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ​ខុស​គ្នា​ទៅ​តាម​អ្នកនិពន្ធ និង​សម័យ​កាល ។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​អាន​ជួប​នឹង​ពាក្យ​ទាំងអស់​នេះ សូម​កុំ​ប្លែក​ក្នុង​ចិត្ត​ឡើយ ។

ដូច្នេះ​​បើ​គេ​ចេក​ប្រភេទ​ពាក្យ គេ​អាច​សរសេរ​ជា ៖

 1. នាម
 2. គុណនាម
 3. សព្វនាម
 4. កិរិយាសព្ទ
 5. កិរិយាវិសេសន៍
 6. និបាតសព្ទ ឬ គុណកិរិយា
 7. អាយតនិបាតសព្ទ ឬ ធ្នាក់ ឬ ស្នៀត
 8. សន្ធានសព្ទ ឬ ឈ្នាប់ ឬ ចំណង
 9. បរិវាសព្ទ
 10. សំខ្យាសព្ទ
 11. ឧទានសព្ទ

ប្រសិន​បើ​ការយល់​ឃើញ​ខាង​លើ​នេះ​ពុំ​ត្រឹមត្រូវ សូម​មេត្តា​ជួយ​កែ​តម្រូវ​ដោយ​អនុគ្រោះ​​ផង​ចុះ ។