ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ

រស​ជាតិ​ខ្មែរ


រស​ជាតិ​ខ្មែរ ជា​ចំណង​ជើង​ដែល​ដាក់​ដោយ tastoflife នៅ​ក្នុង​យូធូប៊ី ។ វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ការ​បង្ហាញ​រូប​ភាព​ជា​លក្ខណៈ​ស្លាយ នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ និង​អ្នក​ដែល​ជាប់​ទាក់​ទង​នឹង​របប​នេះ ។ សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា

ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ

ខ្សែ​ភាពយន្ត ខ្មែរ​ក្រហម


រឿង​នេះ​អាច​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ដ៏​ឃោរឃៅ​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា ខ្សែ​វីដេអូ​ដែល​​ដាក់​ដោយ mfjk នៅ​លើ​យូធូប៊ី ។

ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម


នេះ​ជា​ឯកសារ​វីដេអូ ភូមិ​​​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​ដាក់​ដោយ Asianboyz148 ( ជា​ឈ្មោះ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​យូធូប៊ី​ )  ។ សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម វគ្គ​១

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម​ វគ្គ​២

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម​ វគ្គ​៣

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម វគ្គ​៤

ភូមិ​ខ្មែរ​ក្រហម វគ្គ​៥