ទាក់ទង​នឹង​ខ្ញុំ, សេវាកម្ម​អ៊ីនធឺណិត

អ៊ីនធឺណិត​មិត្តហ្វូន​ប្រើ​លែង​កើត


ទើប​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​មិត្តហ្វូន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​សម្រាប់​ប្រើនៅផ្ទះ​ថ្លៃ​៣០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ តែ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ប្រើ​កើត ដោយសារ​ល្បឿន​យឺត​ពេក ។ នេះ​មិន​មែន​ជា​កំហុស​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​ទេ ។ ក្នុង​ខិត្តប័ណ្ណ គេ​ដាក់​ថា​ល្បឿន​១២៨​គីឡូប៊ិត​ក្នុង​មួយ​វិនាទី ថ្លៃ​៣០​ដុល្លារ ។ ឃើញ​ដាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ដូច្នោះ តែ​ខ្ញុំ​រំពឹង​ថា​ល្បឿន​នឹង​អាច​ឡើង​ដល់ ២៤០ ឬ​២៥០ ដូច​កាល​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់​ប្រើ​លើក​មុន តែ​ភ្ជាប់​លើក​នេះ ល្បឿន​មិន​ឡើង​លើស​​១២៨​គីឡូប៊ិត​ទេ ។ ហេតុ​ដែល​រំពឹង​ថា​ល្បឿន​អាច​ខ្ពស់ ព្រោះ​លើក​មុន​ភ្ជាប់​យក​កញ្ចប់ Surfhome នេះ ល្បឿន​ឡើង​រហូត​ដល់ ២៤០​គីឡូប៊ិត​ឯណោះ ។

ក្នុង​សភាព​បែប​នេះ ខ្ញុំ​គិត​ថា​នឹង​ផ្ដាច់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​មិត្តហ្វូន​វិញ ហើយ​ប្រហែល​ជា​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេង ។