បច្ចេក​ទេស, ពុម្ពអក្សរ, យូនីកូដ​ខ្មែរ, វេប​សាយ, សារព័ត៌មាន, ឯកសារ

ពុម្អអក្សរ​ខ្មែរ​​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ Google Font API


លោក ដាញ់ ហុង បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ឈ្មោះ Hanuman (ហនុមាន) ចូល​ទៅ Google Font API ដែល​អាច​ប្រើ​ក្នុង​ការសរសេរ​វែបសាយ ដោយ​ពុំ​ចាំ​បាច់​មាន​ពុម្ពអក្សរ​នេះ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន ​និង​​​អាច​បង្ហាញ​ពុម្ពអក្សរ​នេះ​​បាន ។

សូម​ចូល​ទៅ​តំណ​នេះ http://code.google.com/webfonts?subset=khmer

របៀប​ប្រើ គ្រាន់តែ​ដាក់​កូដ​នេះ​ចូល​នៅ​ចន្លោះ tag <head>

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=<strong>Hanuman&subset=khmer</strong>' rel='stylesheet' type='text/css'>

នៅ​ក្នុង css ដាក់

h1 { font-family: 'Hanuman', arial, serif; }

សូម​មើល​ឧទារហរណ៍​ទាំងមូល​ខាងក្រោម

<html>
 <head>
 <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Hanuman&subset=khmer' rel='stylesheet' type='text/css'>
 <style>
 body {
 font-family: 'Hanuman', arial, serif;
 font-size: 48px;
 }
 </style>
 </head>
 <body>
 <p>ខ្ញុំ​គ្មាន​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​អាច​អាន​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​បាន</p>
 </body>
</html>
ពុម្ពអក្សរ, យូនីកូដ​ខ្មែរ

ពុម្ពអក្សរ​យូនីកូដ ខ្មែរ​អង្គុលីលេខ…


នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពុម្ពអក្សរ ខ្មែរ​អង្គុលីលេខ ដែល​នឹង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ឆាប់ៗ​នេះ…

អាច​ដោនឡូត​នៅ ដោនឡូត​ឈុត​អក្សរ​យូនីកូដ “ អង្គុលីលេខ​ខ្មែរ”

យូនីកូដ​ខ្មែរ

ហ្វុនថ៍​​បីបួន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ផូតូហ្សព


លើក​មុន ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​ហ្វុនថ៍​​ចំនួន ៥៨ តែ​ភ្លេច​ហ្វុនថ៍ ៤​ទៀត​ដែល​អាច​ប្រើជាមួយ​ផូតូហ្សព​បាន​ដែរ ។

ដោនឡូត

យូនីកូដ​ខ្មែរ

ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដែល​ត្រូវ​មាន​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ


គ្រប់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើ​ខ្មែរ​យូនីកូដ គួរតែ​មាន​ពុម្ពអក្សរ​​ទាំងនេះ ។ ពពួល​ដែល​ផ្ដើម​ដោយ Kh និង NiDA ជា​ពពួក​ដែល​អាច​​ប្រើ​ជាមួយ Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator… ។

 1. Kh Battambang
 2. Kh Bokor
 3. Kh Content
 4. Kh Fasthand
 5. Kh Freehand
 6. Kh Koulen L
 7. Kh Metal Chrieng
 8. Kh Muol
 9. Kh Muol Pali
 10. Kh Siemreap
 11. Kh System
 12. Khmer Chantha
 13. Khmer Kampongtrach
 14. Khmer Kampot
 15. Khmer Kep
 16. Khmer Kolab
 17. Khmer Mondulkiri-s
 18. Khmer Mondulkiri-s Semibold
 19. Khmer Mondulkiri-s ultra
 20. Khmer Mondulkiri-s xdict
 21. Khmer Mondulkiri-s xhigh
 22. Khmer Mondulkiri-s xspace
 23. Khmer Mool
 24. Khmer Moul
 25. Khmer Nettra
 26. Khmer Old Style
 27. Khmer OS
 28. Khmer OS Battambang
 29. Khmer OS Bokor
 30. Khmer OS Classic
 31. Khmer OS Content
 32. Khmer OS Fasthand
 33. Khmer OS Freehand
 34. Khmer OS Kien Svay
 35. Khmer OS Metal Chrieng
 36. Khmer OS Muol
 37. Khmer OS Muol Light
 38. Khmer OS Muol Pali
 39. Khmer OS Niroth
 40. Khmer OS Siemreap
 41. Khmer OS System
 42. Khmer OS Wat Phnom
 43. Khmer Serif
 44. Khmer Unicode F1
 45. Khmer Unicode L1
 46. Khmer Unicode N2
 47. Khmer Unicode R1
 48. Khmer Unicode R2
 49. Khmer Unicode Serif
 50. Khmer Vanara
 51. Khmer Viravuth
 52. Khmer Wat Phnom
 53. NiDA Angkor
 54. NiDA Bayon
 55. NiDA Chenla
 56. NiDA Funan
 57. NiDA Khmer Empire
 58. NiDA Sowanaphum

យក​ពុម្ពអក្សរ​ទាំងនេះ