កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស, វិន​ដូស៍ - Windows

មេរោគ​កុំព្យូទ័រ “ប៊ូម!!!”


ប៊ូម (BOOM) ជាមេរោគ​ដែល​ពិបាក​កម្ចាត់​​ប្រសិនបើ​វា​ឆ្លង​ចូល​​កុំព្យូទ័រ​ហើយ។ វា​មិនមែន​ជា​មេរោគ​ថ្មី​​ប៉ុន្មាន​ទេ តែ​សមត្ថភាព​របស់​វា​ក៏​មិន​ធម្មតា​ដែរ ហើយ​ថែម​ទាំង​​អាច​គេចផុត​ពី​កម្មវិធី​ការពារ​មេរោគ​ទាំង​ឡាយ​ទៀត​ផង មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​អាច​បិទ​ដំណើរការ​របស់​កម្មវិធី​ការពារ​មេរោគ​ផង​ដែរ។

មេរោគ​នេះ វា​​ធ្វើការ​បង្កើត​កូនចៅ​​រាល់ពេល​ដែល​យើង​ Log off ពេល​បិទ ឬ​បើក​កុំព្យូទ័រ និង​ពេល​បើក​ប្រើកម្មវិធី​រាល់​កម្មវិធី​ទាំង​អស់។ ​​វា​ប្រើ DOS command ដើម្បី​​បង្កើត​ខ្លួន​វា និង​ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្លួន​វា​អាច​ដំណើរការ​បាន​ទាំង​ក្នុង Safe Mode និង Safe Mode with command prompt ទៀត​ផង។

ផល​ប៉ះពាល់​របស់​វា វា​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង ដោយ​ប្ដូរ និង​កែ​ផ្នែក​មួយ​ចំនួន​លើ​កុំព្យូទ័រ​, មិន​អាច​ប្រើ​ណេតវើក ឬ​អ៊ីនធើណិត នៅ​ពេល​ដែល​យើង​បិទ និង​បើក​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង​ច្រើន​ដង យូរៗ​មេរោគ​នេះ​នឹង​កាន់​តែ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​​ទៅៗ ហើយ​វា​នឹង​បង្កើត​កូដ​បិទ​មិន​ឲ្យ​យើង​បើក Explorer ឬ ចូល My Computer ឬ​ក៏​បិទ Drive របស់ ហាតឌីស ធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដើរ​យឺត​ទៅៗ និង​កម្មវិធី​ខ្លះ​​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ក៏​មាន។ វា​ថែម​ទាំង​ប្ដូរ Desktop Background ដោយ​ដាក់​ផ្ទាំង Warning និង​​ប្រាប់​ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង​បាន​វាយប្រហារ​ដោយ Spyware និង​ប្រាប់​ឈ្មោះ Spyware ចំនួន​ពីរ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង ព្រមាន​នោះ និង​បង្គាប់​ឲ្យ​យើង Activate កម្មវិធី​ការពារ​មេរោគ​ដើម្បី​លុប Spyware នោះ។ ទាំង​នេះ ជា​ផលប៉ះពាល់​ខ្លះ ដែល​មេរោគ​នេះ​បាន​ចូល​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​បុគ្គលិក​ម្នាក់​​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​របស់​ខ្ញុំ។ វា​ប្រហែល​ជា​អាច​មាន​ផលប៉ះពាល់​ច្រើន​ជាង​នេះ​ថែម​ទៀត។

លក្ខណៈ​ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​ដឹង​ថា មេរោគ​នេះ​ឆ្លង​ចូល​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង អាច​មើល​ឃើញ​នៅ​ក្នុង Process Manager របស់​វិនដូស៍ ដោយ​ចុច Ctrl + Alt + Delete, ចូល​ផ្នាំង Process និង​មើល​ឃើញ​មាន​ឯកសារ​ឈ្មោះ Global.exe, ​និង​ចេញ​ផ្ទាំង Desktop ដូច​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ ចំណែក​នៅ​កន្លែង Startup យើង​ឃើញ​មាន Keyboard.exe, Global.exe និង​ផ្សេងៗ​ទៀត។

មេរោគ​នេះ​បាន​បង្កើត​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖
C:\autorun.inf
C:\MS-DOS.COM
C:\WINDOWS\system32\regedit.exe
C:\WINDOWS\system32\dllcache\autorun.inf
C:\WINDOWS\system32\dllcache\Default.exe
C:\windows\system32\dllcache\Recycler.{645FF04-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
C:\windows\system32\drivers\drivers.cab.exe
C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.exe
C:\WINDOWS\Fonts\Fonts.exe
C:\WINDOWS\Fonts\tskmgr.exe
C:\windows\media\rndll32.pif
C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\HelpHost.com
C:\WINDOWS\pchealth\Global.exe

កូដ​មេ​​របស់​វា​គឺ C:\WINDOWS\Cursors\Boom.vbs

និង​កែ Registry ដូច​ខាងក្រោម៖
"HKCR\.vbs\", "VBSFile"
"HKCU\Control Panel\Desktop\SCRNSAVE.EXE", " C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\HelpHost.com"
"HKCU\Control Panel\Desktop\ScreenSaveTimeOut", "30"
"HKCR\MSCFile\Shell\Open\Command\", "C:\WINDOWS\pchealth\Global.exe"
"HKCR\regfile\Shell\Open\Command\", "C:\WINDOWS\pchealth\Global.exe"
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\", "C:\WINDOWS\system32\dllcache\Default.exe"
"HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\", "C:\WINDOWS\system32\dllcache\Default.exe"
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\", "C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.exe"
"HKEY_CLASSES_ROOT\MSCFile\Shell\Open\Command\", "C:\WINDOWS\Fonts\Fonts.exe"

"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\DisplayName","Local Group Policy"
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\FileSysPath",""
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\GPO-ID","LocalGPO"
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\GPOName","Local Group Policy"
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\SOM-ID","Local"
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\Parameters",""
"HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Logoff\Script","C:\WINDOWS\Cursors\Boom.vbs"

"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\DisplayName", "Local Group Policy"
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\FileSysPath", ""
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\GPO-ID", "LocalGPO"
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\GPOName", "Local Group Policy"
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\SOM-ID", "Local"
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\Parameters", ""
"HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts\Shutdown\Script", "C:\WINDOWS\Cursors\Boom.vbs"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\auto.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\drivers.cab.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autorun.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\drivers.cab.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autoruns.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\drivers.cab.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\boot.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\Fonts\\fonts.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ctfmon.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\Fonts\\Fonts.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msconfig.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\Media\\rndll32.pif"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msconfig.exe]
"Debugger"="C:\\WINDOWS\\Media\\rndll32.pif"

[HKEY_USERS\front office\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
"C:\\WINDOWS\\Fonts\\Fonts.exe"="Fonts"
"C:\\WINDOWS\\system\\KEYBOARD.exe"="KEYBOARD"
"C:\\WINDOWS\\System32\\Cpl32ver.exe"="Cpl32ver"
"C:\\WINDOWS\\MFNFNGNF.exe"="MFNFNGNF"
"C:\\WINDOWS\\system32\\alt.exe.exe"="alt.exe"
"C:\\WINDOWS\\system32\\dllcache\\Default.exe"="Default"
"C:\\MS-DOS.com"="MS-DOS"
"D:\\MS-DOS.com"="MS-DOS"

Advertisements
កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស

ដំឡើង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​​ដែល​អត់ Driver ជាមួយ​វិស្តា


អ្នក​ប្រើវិស្តា​ប្រហែល​ជាមាន​ការលំបាក​ខ្លះ​ជាមួយ​ Driver ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​ខ្លះ​ក៏​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​ដែរ។ យ៉ាងណាម៉ិញ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​ខ្ញុំ​ម៉ាក HP ស៊េរី Deskjet 3325 ក៏​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ Driver នេះ​ដែរ ដោយ​វា​មិនមាន Driver សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​នេះ​សម្រាប់​ប្រើ​លើ​វិស្តា​ទេ។ ប៉ុន្តែ​បើ​យើង​ចូល​ទៅ​វិបសាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន HP យើង​នឹង​បាន​ទទួល​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។

មាន​វិធី​មួយ​ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ គឺ​ប្រើ Alternative Driver ។ Alternative Driver ជា​ការប្រើ Driver របស់​ម៉ាស៊ីន​ស៊េរី​ផ្សេង សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​មួយ​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​មួយ​ទៀត​អាច​ប្រើ​បាន​ដែរ។

វិធី​ដំឡើង Alternative Driver in Vista

ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​ខ្ញុំ ស៊េរី Deskjet 3325 មក​ធ្វើ​ជា​ឧទាហរណ៍។

  1. កុំ​ទាន់​ភ្ជាប់ USB ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ទៅ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង
  2. ចូល​ទៅ Printer Folder ដោយ​ចុច Vista logo ឬ Start > Control Panel > នៅ​លើ Hardware and Sound ចុច​លើ Printer ។ បើ​មើល​ក្នុង Classic View ចូល Printer
  3. ចុច​លើ Add a printer
  4. Add a local printer
  5. In printer port យក LPT1:(Printer port) រួច​ចុច Next
  6. នៅ​លើ Manufacturer រើស​យក HP និង​លើ Printer រើស​យក Alternative printer របស់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​យើង។ ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​ខ្ញុំ (HP deskjet 3325) Alternative Driver គឺ HP deskjet 3500 ។ Alternative នេះ អាច​មើល​នៅ​វិបសាយ​របស់ HP ។ ប្រសិន​បើ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​យើង​អត់​មាន Driver ទេ គេ​នឹង​ណែនាំ​យើង​ឲ្យ​ប្រើ Alternative driver នេះ ដូច្នេះ​មិន​លំបាក​ទេ។
  7. កន្លែង Printer name យើង​អាច​ដាក់​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​យើង ព្រោះ​ពេល​ដែល​យើង​ដំឡើង ឈ្មោះ​នេះ​វា​យក​តាម Alternative printer ។ ខ្ញុំ​ដូរ​ពីរ HP deskjet 3500 series មក HP deskjet 3325 ។
  8. បន្ទាប់​ពី​វា​ប្រាប់​ថា ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព​របស់​យើង​បាន​ដំឡើង​រួច​ហើយ យើង​​ត្រូវ​ដោត USB ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ទៅ​កុំព្យូទ័រ
  9. ដោត​រួច វា​នឹង​ប្រាប់​ថា​រកឃើញ​ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព​របស់​យើង និង​តម្រូវ​ឲ្យ​យើង​ដំឡើង Driver ត្រង់​នេះ យើង​ត្រូវ Cancel ដោយ​មិន​ដំឡើង​ទេ តែ​ចូល​ទៅ Printer folder និង​ចុច​ប៊ូតុង​ខាងស្ដាំ​របស់ Mouse យក Properties និង​ចូល​ទៅ Port tab ដើម្បី​​ប្ដូរ Port ពី LPT1 ទៅ Port USB វិញ រួច​ចុច Apply ។
  10. រួច​យើង​អាច​សាកល្បង​បោះពុម្ព​បាន

អាច​មើល​វិធី​ដំឡើង​នេះ​នៅ​វិបសាយ​របស់ HP សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ផ្សេងៗ​ទៀត ឬ​បើ​មិន​ឃើញ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​តារាង​នោះ​ទេ សូម​ចូល​ទៅ​ទំព័រ Driver & Download របស់​វិបសាយ​នោះ រួច​វាយ​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​របស់​យើង​ដើម្បី​រក ឧទាហរណ៍ deskjet 3325 ។

កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស, វេប​សាយ

ដាក់ plug-in វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់ Sealang.net ជាមួយ​ហ្វៃអឺហ្វក់


Sealang.net ជា​វិបសាយ​ដែល​ផ្ដល់ជូន​នូវ​វចនានុក្រម​​លើ​អ៊ិនធឺណិត​ដ៏​ល្អ​មួយ មាន​ភាសា​ខ្មែរ ថៃ ឡាវ ភូមា និង​គម្រោង​ដាក់​ភាសា​ផ្សេងៗ​ទៀត ដូច​ជា វៀតណាម មន ជា​ដើម។

ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ត្រូវការ​មើល​អក្ខរាវិរុទ្ធ ឬ​អត្ថន័យ​របស់​ពាក្យ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ ខ្ញុំ​តែងតែ​ចូល​ទៅ​វិបសាយ​នេះ ព្រោះ​វា​ប្រៀបដូច​ជា​វចនានុក្រម​សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ​ ជួន ណាត ​និង​មាន​ទាំង​បន្ថែម​​វចនានុក្រម ខ្មែរ-អង់គ្លេស​ទៀត​ផង។ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល​ពេល​ដែល​យើង​ចង់​រក​ពាក្យ ឬ​មើល​ពាក្យ យើង​អាច​បន្ថែម​កម្មវិធី​ជំនួយ​របស់​វា ដែល​មាន​នៅ ទីនេះ ។ វិធី​បញ្ជូល សូម​មើល​ទំព័រ Click Sealang Screenshot

កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស

ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដែល​ខ្ញុំ​បង្កើត​


កាល​ពីថ្ងៃទី​១០​ខ្ញុំ​បាន​សាកល្បង​រៀន​បង្កើត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ បន្ទាប់​ពី​បាន​ឃើញ​ការបង្រៀន​នៅ​ប្លក់ ikhmer2.wordpress.com

ខាងក្រោម​ជា​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​។ អង្គុយ​ធ្វើ​អត់​ដេក​ម៉ាយប់ 😉 ។

អក្សរ​នេះ​​ធ្វើ​សាកល្បង​ទេ។

ខ្សែ​ភាពយន្ត, បច្ចេក​ទេស

10,000 BC With Khmer Subtitle


ដូច​ដែល​ធ្លាប់​ប្រាប់​ហើយ មួយរយៈនេះ​ខ្ញុំ​មិន​សូវ​ស្រួលខ្លួន ចេះ​តែ​អស់​កម្លាំង។ ធម្មតា​ពេល​ដែល​ត្រឡប់​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​វិញ​ខ្ញុំ​ក៏​ទម្លាក់​គេង​ ឬ​ពេល​ខ្លះ ខ្ញុំ​មើល​ភាពយន្ត​អាមេរិចកាំង មិន​ធ្វើ​អី​ផ្សេង​ទេ។ ខ្ញុំ​ប្រហែល​ជា​មាន​ជំងឺ​អ្វី​ម្យ៉ាង ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​អស់​កម្លាំង រោយ​ដៃ​ជើង​ ប៉ុន្តែ​២​ថ្ងៃ​កន្លង​មក​នេះ ខ្ញុំ​ដូច​ជា​មាន​កម្លាំង​ឡើង​វិញ លែង​ងងុយ​ដេក​ខ្លាំង ហើយ​ហូប​បាយ​បាន​ច្រើន​ដូច​ធម្មតា។ ប្រហែល​ជា​ខ្ញុំ​ជា​ឡើងវិញ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ចង់​ធ្វើ​អី​ដដែល។

ម្សិលមិញ​ខ្ញុំ​អង្គុយ​មុខ​កុំព្យូទ័រ បម្រុង​នឹង​ធ្វើ​ការងារ​សាលា តែ​ដូច​ជា​អារម្មណ៍​មិន​ទាន់​ចង់​យ៉ាងម៉េច ក៏​នឹក​ចង់​ធ្វើ subtitle (មិន​ដឹង​ថា​ខ្មែរ​យើង​ហៅ​ថា​យ៉ាងម៉េច​ទេ ប្រហែល​ជា​អក្សររឿង ឬ​អ្វី​ផ្សេង) ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បើក​រឿង​ដែល​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត គឺ ១០.០០០ ប៊ីស៊ី ដោយ​គិត​ថា​នឹង​​បកប្រែ​លេងៗ។ អង្គុយ​បកប្រែ​មួយ​ឃ្លា​ហើយ​មួយ​ឃ្លា​ទៀត មួយ​ហើយ​មួយ​ទៀត ចេះ​តែ​ជក់​ទៅៗ រហូត​​បកប្រែ​ចប់​អស់ គឺ​ចាប់ពី​ម៉ោង ២” ៣០ រហូត​ដល់​ម៉ោង ៧” ៣០​ល្ងាច ប្រហែល ៥​ម៉ោង។ ខ្ញុំ​បកប្រែ​នេះ គឺ​បំណង​ចង់​ឱ្យ​ប្អូនៗ​បាន​មើល​យល់​សាច់រឿង​ផង​ទេ​ តែ​ក៏​មិន​ខ្លាច​នឹង​ចែក​ជូន​​បងប្អូន​ ហើយ​ក៏​មិន​ខ្លាច​នឹង​ទទួល​ការរិះគន់​​ផង​ដែរ​។

យក subtitle ពី នេះ

សូម​បញ្ជាក់​ថា ខ្ញុំ​មិន​ពូកែ​ភាសា​អង់គ្លេស​ទេ។ លោក​អ្នក​​អាច​ជួយ​ផ្ដល់​យោបល់​ដើម្បី​កែលម្អ​បាន។ សូមអរគុណ!

កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស

បើក Registry វិញ នៅ​ពេល​មេរោគ​បិទ


មិត្រ​​ៗ​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​សួរ​ពី​បញ្ហា​​នេះ​ច្រើន​មក​ហើយ គឺ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​​​គេ​កម្ចាត់​មេរោគ​​ដែល​ចូល​រុករាន​កុំព្យូទ័រ​របស់​គេ​រួច គេ​មិន​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី Registry editor ។

កម្មវិធី​ Registry editor ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​វិនដូស៍ អាច​ឱ្យ​យើង​កែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​លើ​វិនដូស៍ និង​​រាល់​កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​ប្រើ​លើ​វិនដូស៍។ ផល​ប្រយោជន៍​របស់​វា​គឺ​យើង​អាច​ប្រើ​សម្រាប់ បើក ឬ​បិទ​ កែ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ លើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​​របស់​វិនដូស៍ ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ដំឡើង​ក្នុង​វិនដូស៍​របស់​យើង ដូចជា​បើក Folder Options លើ​ Windows Explorer ដែល​បាន​បិទ​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​​ដោយ​មេរោគ​ជា​ដើម ឬ​ប្រើ​តាម​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​ទៅ​តាម​តម្រូវការ ព្រោះ​វា​ជា Database ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់។

ដើម្បី​បើក​​​វា​ឱ្យ​ប្រើ​បាន​វិញ សូម​ចូល Start > Run រួច​ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ចូល និង ចុច OK វា​នឹង​បើក​​ Registry ឱ្យ​ប្រើ​បាន​វិញ​ហើយ។

កូដ
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

បញ្ជាក់ ៖ លោកអ្នក​ត្រូវ​កម្ចាត់​មេរោគ​ឱ្យ​អស់​ពី​កុំព្យូទ័រ​ជាមុន​សិន បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ មេរោគ​នឹង​នៅ​តែ​បិទ​កម្មវិធី​នេះ​ដដែល។

កុំព្យូទ័រ, បច្ចេក​ទេស

រក និង ដំឡើង Driver សម្រាប់​គ្រឿង​ដែល​មិន​ស្គាល់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង


បន្ទាប់​ពី​ដំឡើង វិនដូស៍ ថ្មី​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង driver ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​បាត់ ឬ មិន​ដំឡើង​ឱ្យ​ស្រាប់​ជាមួយ វិនដូស៍ ដូចជា sound, vga, network ជាដើម។ បើ​ driver ទាំង​នោះ​មិន​ទាន់​បាន​ដំឡើង​ឱ្យ​គ្រឿង​ភ្ជាប់​នឹង​កុំព្យូទ័រ​យើង​ទេ យើង​ក៏​មិន​អាច​ប្រើ​គ្រឿង​​ទាំង​នោះ​បាន​ដែរ ដូចជាបើ​អត់ sound driver យើង​មិន​អាច​ចាក់​ចម្រៀង វីដេអូ ឬ ប្រើ​សំឡេង​ផ្សេង​លើ​កុំព្យូទ័រ​យើង​បាន​ឡើយ។ វិធី​ដោះស្រាយ យើង​ត្រូវ​ដំឡើង driver របស់​វា ដើម្បី​ឱ្យ​វា​ស្គាល់​គ្នា​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង។

ដំឡើង driver ​មិន​ពិបាក​ទេ។ បើ​យើង​ទើប​នឹង​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​ថ្មី យើង​នឹង​បាន​ស៊ីឌី​មួយ​ចំនួន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ យើង​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​ដំឡើង​ឱ្យ​គ្រឿង​ទាំង​នោះ​ស្គាល់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង​បាន។ ប៉ុន្តែ​បើ​កុំព្យូទ័រ​យើង​ជា​កុំព្យូទ័រ​ចាស់ៗ មិន​មាន​ស៊ីឌី​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នៅ តើ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?

វា​ក៏​មិន​ពិបាក​ណាស់ណា​ទេ។ ខ្ញុំ​នឹង​ប្រាប់​វិធី​រក driver សម្រាប់​គ្រឿង​ដែល​នៅ​ជាប់​នឹង​បត។ ធម្មតា​ បត​មួយៗ​សុទ្ធ​តែ​មាន​លេខកូដ​សម្គាល់​របស់​វា។ ដូច្នេះ យើង​អាច​ប្រើ​លេខកូដ​ទាំង​នោះ​ដើម្បី​រក​ driver របស់​វា​បាន។ ជា​ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ​យក​បត​កុំព្យូទ័រ​របស់​ខ្ញុំ​មក​បង្ហាញ​ជូន។

មើល​នៅ​លើ​បត យើង​នឹង​ឃើញ​លេខកូដ ភាគ​ច្រើន​នៅ​ក្បែរ ជើង​ដោត​រេម ។ លេខកូដ​​បត​របស់​ខ្ញុំ​គឺ 8S661FXM-RZ ។ បន្ទាប់​ពី​បាន​លេខកូដ​នេះ​ហើយ យើង​អាចប្រើ Google ឬ វិប​ស្វែងរក​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​រក driver ។ ខ្ញុំ​ប្រើ ហ្គូកហ្គល ព្រោះ​លឿន និង ងាយ​រក។ បើក ហ្គូកហ្គល និង​វាយ 8S661FXM-RZ ក្នុង​ប្រអប់​រក ពេល​នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ​​លទ្ធផល​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​នឹង​បត​នេះ។ អាន​លទ្ធផល​ដែល​រក​ឃើញ​បន្តិចបន្តួច រួច​រើស​យក​លទ្ធផល​ណា​ដែល​ត្រូវ​នឹង​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន។ នេះ​គឺ​លទ្ធផល បត 8S661FXM-RZ។ ខ្ញុំ​ចូល​ទៅ​តាម​លទ្ធផល​ដែល​នៅ​ខាង​លើ​គេ ដែល​ជា​វិបសាយ​របស់ ជីកាបៃ ព្រោះ​បត​របស់​ខ្ញុំ​ជា​ផលិតផល​របស់​​ក្រុមហ៊ុន ជីកាបៃ ។ ពេល​ចូល​ទៅ​វិបសាយ​នោះ យើង​នឹង​ឃើញ​មាន​ពត៌មាន​អំពី​បត និង អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បត ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង driver ផង។ ដូច្នេះ​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​ទំព័រ driver យើង​នឹង​ឃើញ driver ផ្សេងៗ​ដែល​មាន និង អាច​ដោនឡូត​បាន។ យើង​អាច​ដោនឡូត​យក​មក​ប្រើ ឬ ថត​ដាក់​ស៊ីឌី​ទុក​ប្រើ​ពេល​ក្រោយ​ក៏​បាន។

មួយ​វិញ​ទៀត បើ​យើង​ដឹង​វិបសាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​បត​របស់​យើង យើង​គ្រាន់​តែ​ទៅកាន់​វិបសាយ​នោះ និង រក​ប្រភេទ​បត​របស់​យើង​តាម​លេខកូដ​ដូច​ខាង​លើ​ក៏​បាន។

នេះ​ជា​ការងាយស្រួល​ណាស់ មិន​ពិបាក​ទេ។ ចំពោះ​គ្រឿង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដូច​ជា sound card ដាច់ vga ដាច់ ឬ គ្រឿង​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​ដោយ គឺ​យើង​អាច​ប្រើ​វិធី​នេះ​ដើម្បី​រក ដ្រាយវើ របស់​វា។

សង្ឃឹម​ថា​អត្ថបទ​មួយ​នេះ​នឹង​ជួយ​លោកអ្នក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បាត់ driver ពី​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក​។