ចម្រៀង​បរទេស

High School Musical – When There Was Me And You (Gabriella)


When There Was Me And You ដោយ Gabriella ។ ពេល​ដែល​ Gabriella គិត​ថា​នាង​កំពុង​បាត់​បង់​សង្សា​របស់​នាង គឺ Troy ។ ចូល​ចិត្ត​បទ​នេះ នាង​សំដែង​បាន​ល្អ​ណាស់ ។

ចម្រៀង​បរទេស

High School Musical- Something New


បទ​នេះ ពេល​ដែល Troy និង Gabriella ជួប​គ្នា​ដំបូង ក្នុង​រឿង High School Musical ។ ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​បទ​នេះ​ ហើយ​ក៏​ចូល​ចិត្ត​ឈុត​នេះ​ដែរ ។

ចម្រៀង​បរទេស

Karyn White – Superwoman


200px-kwsuperwoman.jpgបទ​ចំណាស់ របស់ Karyn White ដែល​ចេញ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩៨៨ តែ​ល្បី​នៅ​ខ្មែរ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៧ ។ បទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​ជា​ច្រើន​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ៗ នៅ​វិទ្យុ​ Love FM 97.5 ហើយ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ផលិត​កម្ម​រស្មី​ហង្ស​មាស បាន​យក​មក​ផលិត​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដែល​ច្រៀង​ដោយ សុគន្ធ និសា ។ ខ្ញុំ​ក៏​ចូល​ចិត្ត​បទ​នេះ​ដែរ ហើយ​ក៏​ចូល​ចិត្ត​បទ Superwoman ដែល​ច្រៀង​ដោយ សុគន្ធ និសា​ផង​ដែរ ។ ឆ្នាំ ១៩៨៩ បទ Superwoman របស់​ Karyn White ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់ លេខ ១ នៅ​ U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks លេខ ៨ នៅ U.S. Billboard Hot 100 និង ARC Weekly Top 40 ។ សូម​រីក​រាយ​កំសាន្ត​ជា​មួយ​បទ​ Superwoman របស់​ Karyn White ឬ​ស្ដាប់​បទ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ នៅ​ អត្ថបទ​ចម្រៀង​ខ្មែរ

Early in the morning
I put breakfast at your table
And make sure that your coffee
Has its sugar and cream
បន្ត​អាន “Karyn White – Superwoman”

ចម្រៀង​បរទេស

Illiott Yamin – Wait For You


No matter what i have to do I’ll wait for you. A nice song from Illiott Yamin, Wait For You released on March 2007

[Verse 1]

I never felt nothing in the world like this before
Now I’m missing you 
and I’m wishing that you would come back through my door
Why did you have to go? You could have let me know
So now I’m all alone,
Girl you could have stayed
but you wouldnt give me a chance
With you not around it’s a little bit more then i can stand
And all my tears they keep running down my face
Why did you turn away?

 

បន្ត​អាន “Illiott Yamin – Wait For You”

ចម្រៀង​បរទេស

Fergie – Big Girls Don’t Cry


បទ Big Girls Don’t Cry សរសេរ​ដោយ Stacy Ferguson និង Toby Gad ដែល​បាន​ថត​លក់​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៦ ក្នុង​អាល់ប៊ុម The Dutchess ក្រោយ​មក​បទ​នេះ ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​វិញ ដែ​ល​យក​បទ​នេះ​ដាក់​​ជា​ឈ្មោះ​អាល់ប៊ុម ។ អាល់ប៊ុម​នេះ​ចេញ​លក់​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិច កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ឧសភា ២០០៧ និង​ ១៦ កក្កដា ២០០៧ នៅ​អង់គ្លេស ដែល​បាន​ទទួល​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង ។

Da Da Da Da
The smell of your skin lingers on me now
Your probably on your flight back to your home town
I need some shelter of my own protection baby
To be with myself and center, clarity
Peace, Serenity

បន្ត​អាន “Fergie – Big Girls Don’t Cry”

ចម្រៀង​បរទេស

Nick Carter – Do I Have To Cry For You


I really like this song… 

 

Don’t wanna close the door,
Don’t wanna give up on it
Don’t wanna fight no more,
We’ll find a way around it,
Where’s the love we had?…
We can make it last

បន្ត​អាន “Nick Carter – Do I Have To Cry For You”

ចម្រៀង​បរទេស

បទ That’s My Goal – Shayne Ward


បទៈ That’s My Goal
ច្រៀង​ដោយៈ Shayne Ward
អាល់​ប៊ុមៈ Shayne Ward

អត្ថបទ​ចម្រៀង

you know where i’ve come from,
you know my story,
you know why i’m standing here…
tonight,
បន្ត​អាន “បទ That’s My Goal – Shayne Ward”

ចម្រៀង​បរទេស

Israel Kamakawiwo Ole – Somewhere Over The Rainbow


Here is a cool song from Israel Kamakawiwo Ole.

OK this one’s for Gabby
Ooooo oooooo ohoohohoo
Ooooo ohooohoo oooohoo
Ooooo ohoohooo oohoooo
Oohooo oohoooho ooooho
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo

បន្ត​អាន “Israel Kamakawiwo Ole – Somewhere Over The Rainbow”

ចម្រៀង​បរទេស

Richard Marx – Hold On To The Night


សូម​កំសាន្ត​អារម្មណ៍​ជាមួយ​នឹង​បទ​ដ៏ពិរោះ​របស់ Richard Marx ។

Just when I believed I couldn’t ever want for more
This ever changing world pushes me through another door
I saw you smile and my mind could not erase the beauty of your face
Just for a while won’t you let me shelter you

បន្ត​អាន “Richard Marx – Hold On To The Night”

ចម្រៀង​បរទេស

Maroon 5 – Wake Up Call


“Wake Up Call”; a song from Maroon 5 in It Won’t Be Soon Before Long that is a great album. All of the song in this album is very cool. Thanks for this great album Maroon 5. I love all of ya song.

I didn’t hear what you were saying.
I live on raw emotion baby
I answer questions never maybe
And I’m not kind if you betray me.
So who the hell are you to save me
I never would have made it babe.

បន្ត​អាន “Maroon 5 – Wake Up Call”

ចម្រៀង​បរទេស

Linkin Park – Leave Out All The Rest


This is one of ma favorite song in Minutes to Midnight album. I really like this album. And happy to share with you. Enjoy it!!

I dreamed I was missing
You were so scared
But no one would listen
Cause no one else cared

បន្ត​អាន “Linkin Park – Leave Out All The Rest”