ស្នេហា និង​សុភមង្គល

A Love Letter to Her Boyfriend


មិត្រ​របស់​ខ្ញុំ​ម្នាក់​បាន​ផ្ញើ​លិខិត​ដែល​នាង​សរសេរ​ទៅ​សង្សារ​របស់​នាង​មក​ឲ្យ​ខ្ញុំ។ ដំបូង​នាង​ប្រាប់​ថា ជា​លិខិត​របស់​មិត្ត​នាង ហើយ​នាង​ចង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​អាន និង​សុំ​យោបល់​​ពី​ខ្ញុំ។ ក្រោយ​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ពន្យល់​នាង និង​ផ្ដាំ​ផ្ញើ​ឲ្យ​នាង​ជួយ​មើល​មិត្តភ័ក្ត្រ​នាង​ឲ្យ​បាន​ល្អ និង​ជួយ​លើក​ទឹកចិត្ត​នាង​ផង យើង​ក៏​បាន​ជជែក​គ្នា​មួយ​សន្ទុះ ក្រោយ​មក​ទើប​នាង​ប្រាប់​ថា នេះ​ជា​រឿង​ពិត​របស់​នាង ដែល​ពេល​នេះ នាង​នៅ​ឈឺចាប់​នៅ​ឡើយ។

ខ្ញុំ​យល់ថា នេះ​ជា​បទពិសោធន៍​មួយ​សម្រាប់​នាង និង​គួរ​ឲ្យ​នារី​គ្រប់គ្នា​ពិចារណា​ផង​ដែរ ដែល​ខ្ញុំ​សុំ​យក​រឿង​របស់​នាង​មក​ដាក់​ផ្សាយ​ជូន​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ពិចារណា​ផង ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​សុំ​ដាក់​ឈ្មោះ​នាង Small grass និង​សង្សារ​របស់​នាង Green tree តាម​សំណូមពរ​របស់​នាង។

បន្ទាប់​ពី​អាន អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ក៏​អាច​ជួយ​ផ្ដល់យោបល់ និង​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​នាង​ផង​ដែរ។

លិខិត មាន​អត្ថន័យ​ដូច​ខាងក្រោម ដែល​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖

Dear Sweety,

I don know what wrong with you honey and why you do like this.I really love you. I don want to see you hurt or try to destroy your self. I know clearly we can not live together,because i am in a poor family and you in the richest family. but love for you is true love. I don not want any thing from you only true love in a short time we live together. You said you love me because i am the one who read your mind among the 4 girl that you love. You said i am really good girl.I am patient, give you the valuable, forgive you even you do any thing wrong. While we going out with friend you take other girl friend come with you and you leave me alone, but i still don not angry you try to encourage you. even i know sometime i try to lie my self, don angry you only cry on phone when back home because of loving you. You said you really pity me. Even sometime you talk about your old or other girl friends but i still do not angry you try to encourage you to do on you best to stay with her if you love her true.

But you know what i do because i want you know what is the true love. I gave you my true love. And you also know what is the true love clearly. You said i make you know what is Real Love or True Love. and know what we should do with the one who we love. You said you also know how much i love you, and known i Really Love you. give you Real love and Abandon, But why you still want me to leave you. What happen with you why you don not tell me. If i can’t help you all but i can stand with you, can share you sad, listening what your worrying, can cry with you.

Do you know i still remember what you did with me even the first time till now. It is alway in my mind even you stay near me or while you are at the province. I alway miss you every night. wish you come to Phnom Penh soon. When you come i want to hug you too much do not want you go anywhere want you stay with me full day. Sometime i dream about you i saw you come back but do not inform me. you come very quite and run to hug me behind my self and tell me you miss me so much. I still remember the first time we meet each other we go to Sovanna Market. You are so funny. Like a lovely kid. and then you bring me to take Chenda. We ride 3 people in you father’s motor. You want me hug you as we promise before we meet fact to fact. Do you know it is the first time that i hug while on motor driving and you are the first man for me i never do this since i being teenager to adult. I really remember the first kiss that you give me. It in my mind forever,every night time that i close my eyes i alway see it on my face. I also remember the day that we cry in Sovanna’s Karaoke that i told you when you come back next time we can not love each other as sweet heart. I am very hurt am very crying but you more very crying then me and said you are very poor me why i do not love other man why still love you even know our love no result. I remember those time forever. Do you know what specially i most remember are you kiss and crying at the end day of your day off (Sunday night) that you must to leave to your work place.You hug me full of your arms and kiss my fact very soft as father be love his daughter it very warmth for the lady. you are my first men who hug, kiss me i do not want other man do like this to me.It only you enough.

But now do you know how much i hurt? Because what i do i want you feeling fresh, and happiness.You do not know how much i care and worry you? Do you know i still remember the day that you very headache that you call me around 3 O’clock Am. I really worry about you if i live near you i really want to hug you too much even i can not help you that sound still in my ears and head. I remember your strong breath while you talk to me even you hurt and difficult to breath but you still try to Speak. Green tree do you know i decide to leave you because i want you live with the one who your parents like and you love her too. I know clearly you love me not for you really love. but my love for you is the True Love. I never hate you or the lady that you love. i can stand with it even i lost you, but what i want from this devote i want to see you be good man, have good health, be clever as before. You used to promised me you do not let my devote meaningless, you will take care your self, health very well while you far away from me. but now you make me very disappointed. Because when i leave you; You are so strange, why you want to do everything destroy your self, the people around you and the girls who love you. I hope i am the last girl that meet this hurt. If you still love me a little bit please stop play this game na.

I used to tell you love someone, do not love them for love only, but you must love them by LOVE, TAKE CARE, PITY, FORGIVE, give them the time to correct them self. No one perfect at all.

Thanks for got that give you in to my life. Thanks for everything you done for me and spent your valuable time with this girl.It the very good experience life for me. I hope one day my Green Tree will know and find out happiness. Be good husband, good father, good friend for everyone around him. Take Care your health and self too much na.
This love sound funny like a joke but you know it from honest heart, and real love.
No Justick for True Love.

Much Love

Strong Small grass

17 thoughts on “A Love Letter to Her Boyfriend”

 1. I really appreciate her devote and clear understanding the situation. To me, to love doesn’t mean to possess. I think she has a grasp of this. Nothing can help if emotional compatibility doesn’t work.
  Her kindness of letting the one who means lots to her to walk his chosen way and to find his satisfied happiness does hurt herself a lot, I can feel. Happy when seeing him happy ? Yet at the same time she should have a self-care as well. What you should do, you already do. What you should say, you already say, right? Girl, human being has their unique methods of leading their only life. He can be a good husband, friend, son by acting different ways from what you want.
  Caring too much about others might lead you to live a unhappy life. Try to see him as a good friend or brother of yours, and limit your care for him. Tears will shorten by time… Yes, after all it leaves you a scar, yet your further relationship and life will be strengthened by this scar.

 2. Nicely said Rire, your right she seems very understanding which is great most people dont have this kind of inner strenght, to let go of the one, that u love most and watch them live a life in which u can no longer be a part of. But if you love some one with all ur heart, and u know that ur heart only beats for them…u will do wat she has done.

  To allow ur beloved to choose his own path even though his no longer urs to care, to think, to touch and to love but to see him happy, makes ur tears run dry and allows a slight smile to appear.

  You will always have a memory of wat you once shared, though the heart no longer beats the same rhythm but u hav to stand strong and allow ur self to be hurt, to be able to heal. True love is what every one dreams about, but its up to you, wat u do, how u act will affect ur love.

  So u will need to be prepared, be strong. have hope, to care,to support, to love, to understand, to laugh,to trust, to cry, to fight, to heal, to forgive and to forget. Remember that no one is perfect, if u can accept them for who they are, u can indeed live a happy life.

  love comes with a whole lot of mixed up emotions, but if its true love, it will sort it self out!

  Any ways best of luck to all the love birds out there, as well as mine. Wish our true love last’s forever…and ever..and ever…and….well u get the point! ha ha ha ha 🙂 love u hun!

 3. សសេរ​បាន​វែង​មែន​! ទំរាំ​សសេរ​ចប់​ មិន​ដឹង​ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​អស់​ប៉ុន្មានលីត្រ​​ទេ! បឿន​យក​រឿង​គេ​មកដាក់​ក្នុង​ប្លក់ ​មិន​ខ្លាច​ម្ចាស់​គេ​ឃើញ​ទេ​អី?
  ក្រ​ មាន មិន​មែន​ជា​ឧបសគ្គ​ទេ! ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ប្រុស ត្រូវ​តែឯករាជ្យ! សេចក្តី​សុខ​ ឬ​សេចក្តីទុក្ខជា​របស់​យើង​ គ្មាន​អ្នក​ណា​ទទួល​ទេក្រៅ​ពី​ខ្លួន​យើង!

 4. ឪណាស្នេហា ឪណាស្នេហ៏ហិត ស្នេហ៏ចិត្តនឹងចិត្ត រត់ចោលម៉ែឪ
  ដល់អត់អីស៊ី តាំងយំរងូវ ដល់ពេលអស់ផ្លូវ រត់រកម៉ែអាដែល។

  ស្នេហាអាចទៅរួចយ៉ាងហោចណាស់ស្គាល់ចិត្តគ្នាក៏៤ទៅ៥ឆ្នាំដែរ មុនពេលអ្នកទាំងពីរកាយអាយបង្កើត គ្រួសារ។
  😀

 5. ស្នេហា ផ្តូផ្តាច់ ផ្តូអាចម៍គ្នាសីុហើយតើនេះ ?​ ស្នេហាប្រៀបបានដូចជាសំបុត្រដែលមិនទាន់ហែកអាន

  តែហែកអានរួច ហើយ ដូចជាចង់លែងរវល់ទៀតហើយ មែនទេ បងប្អូន​?

 6. Small grass, I know your heart. It’s been broken already. Being a man, I really disapprove of Green Tree. He is so undecisive and messy in terms of a man that shall be your husband. Why and How? Because he doesn’t take your true love in to account, but to divide his heart into pieces and give them to other girls. The former responses are good for you to consider and follow. The best thing for you to do is to try all your best to forget the man and cure your broken heart, if he is not to be a man for you.

 7. ហ្អើយ!ស្នេហាគឺវាយ៉ាងនេះ!
  ស្នេហាគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកដែលមិនសម
  បំនងតែវាសែនផ្អែមពេលដែលស្នេហាចេះយល់ចិត្ត
  និងយោគយល់អោយគ្នាទៅវិញទៅមក!

 8. អាណិតម្ចាស់សំបុត្រដែលខំសរេសរ និងគោលបំណងដ៏ប្រពៃរបស់នាង ដែលចង់អោយមនុស្សឯទៀតយកជាមេរៀន​។ ជីវិតពោពេញទៅដោយភាពមិនទៀងទាត់ ប្រាស់ចាកពីអ្វីៗដែលយើងប៉ុនប៉ងឫប្រាថ្នាយក មនុស្សគ្រប់រូបទទួលនូវភាពជូចត់ក្នុងឆាកជីវិត ភាពជូចត់ទាំងនេះហើយដែលបង្រៀនយើងអោយក្លាយទៅជាមនុស្សល្អម្នាក់ក្នុងសង្កម។
  សង្ឃឹមម្ចាស់សំបុត្រទទួលបាននូវស្នេហ៍ពិត

 9. Small grass, ឆាកជិវិតមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនខ្លីពេកទេ, តែក៏ជាវែងណាស់ណាដែរ ដូច្នេះសូមកុំចំណាយពេល យំសោក,​ រឺ សោកស្តាយសំរាប់មនុស្សដែលមិនយល់ពីតំលៃនៃទឹកភ្នែករបស់នាង ។ នាងគួរកាត់ចិត្តបំភ្លេចគេម្នាក់នោះទៅ ។ បុរសល្អក៏មានមិនតិចដែរនៅកម្ពុជា តែក៏ប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកអាក្រក់ដែរណា ។ ស្នេហា ងាយស្រួលណាស់ ក្នុងការចាប់ផ្តើមវា តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាលំបាកនោះគឺការថែរក្សា ។ ដូច្នេះចាត់ទុកថានេះជាបទពិសោធន៍សំរាប់នាងទៅចុះ ហើយរង់ចាំអ្នកថ្មី ដែលល្អសំរាប់នាង​ និង​មិនធ្វើអោយនាងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀត…

  ពីខ្ញុំ Khmerboy.tk

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s