សារព័ត៌មាន

Building roof top for school


YCSCO is a nongovernmental organization to help the orphans and vulnerable children. We have a new mission for MAY 2008, it’s heading into the raining season, and we are in desperate need of a roof for the children to shelter under while they come to study at the centre. 

We need a roof for this part of the roof top, we are planning to make it into a room, so it will be equipped for children to come and study with out worrying about the heat or rain. 

Now it’s heading into the raining season, with out the roof top we are missing a class room and is unable to effectively and efficiently teach these children. 

All the eager children line up for class, but are in tears when they are drenched with rain, no shelter for these students who are so desperate and eager to study. 

Our mission for the month of MAY is to raise enough money to build a roof top. 

The fundraising will run for 1 month, we are aiming to raise $4000.00 dollars to build this roof top. 

Please join us to help make this possible, we welcome all visitors and donors to visit the roof top to see how hard it is to teach up there. 

After the amount has been raised for the month of MAY 2008, in July 2008 we will start to build this roof, to ensure that by August, YCSCO has a roof where children are able to shelter. 

If you would like to make a donation please contact: No:18,Street( 608 ) Rail Way,Sangkat Boeng Kok II,Khan Toul Kork,Phnom Penh,King dom of Cambodia. 

President Sorn Lorn H/P:+(855)16 218 789 
Email: Info@ycsco.org 
Please visit our website for more information: yourcambodianstreetchildrenorg.blogspot.com

Related post:

2 thoughts on “Building roof top for school”

 1. For the one who have the very sronge commeted on the last topic about Khmer and Thai, now is the chance to show that u really on the Khmer side. Don’t just talk and get angry for useless things, show that u really care about Khmer people. Don’t just wasting ur time with fighting and war against other, show that u really love to be Khmer. Please donate for these poor kids who struggle for their future. YOU ARE THIER ONLY HOPE!

 2. Thanks Jasper Ray, for ur comment, HI every one some of you already know me, my name is Maily Duong (Mai) I’m actually a Australian representative / public officer for Your Cambodian street children organization. Maybe now you understand why I feel so strongly about Cambodia and about helping the children.

  I hope that every one would lend us a hand to make a difference, help us to reach our goal of $4000.00 by the end of May, this money will be used to build a roof for the children to study and shelter for the homeless children. Please help us to help them!

  If you require further information or would like to become a volunteer at our NGO please contact me personally on the email address below:

  Email: Info@ycsco.org or maily_duong@hotmail.com

  All comments and enquires are welcome!

  On behalf of all the cambodian children and cambodian community we would like to thank all YCSCO supports, donors and volunteers for their contributions and much needed help. Thank you from our hearts!

  As Ray said show how Patriotic u are to our home land Cambodia!

  Step to it! please help us to reach our goals. Thank you

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s