ជីវិត, ផ្លូវ​ចិត្ត, សារព័ត៌មាន, ស្នេហា និង​សុភមង្គល

A message to her bf before she died


This is a message before she kills herself for her boyfriend. It’s really sad. I almost cry for her record.

Rest in peace, Chai Leang.

Thanks Bong Rea for this sound track.

46 thoughts on “A message to her bf before she died”

 1. ពេលដែលមនុស្សម្នាក់ធ្លាក់ដុនដាបតែងតែគិតថាខ្លួនគ្មានផ្លូវជ្រើសរើស
  តាមពិតមនុស្សតែងតែមានផ្លូវជ្រើសរើសជានិច្ច។ ត្រូវហើយ ការស្លាប
  មិនមែនជាវិធីដោះស្រាយទេ។ តែពេលដែលមនុស្សម្នាកស្លាប់ អ្នកឯ
  ទៀតតែងតែមានសេចក្តីសោកស្តាយជាទីបំផុត ពិសេសគឺគ្រួសារ និង
  មិត្តសម្លាញ់។

 2. ហ្នឹង​ហើយ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​ស្នេហា​នោះ។ ស្នេហា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​​ខ្វាក់​ភ្នែក ពិការ​ខួរក្បាល ថ្លង់ លែង​គិត​ស្អី​សំខាន់​ជាង​ស្នេហា​ហ្នឹង​ហើយ។

 3. When i first heard this, i cried with her…u could almost imagine her pain and sadness….i feel so sorry for her and so sad that she chosen to go down the path of no return!

  This is why they say love can make us blind, we some times dont see wat’s infront of us or choose a path that every one agrees with, but for her that was the best solution! To leave the world with the guy she loves still in her heart! Some thing that no one can take away.

  As living in a world with out her beloved by her side, loving her and caring for her is much harder then death its self……

  we all regret that she has made such a short decision but as said love is sometimes good, sometimes bad, sometimes happy and sometimes sad! love can break ur heart in 2 when some one u deeply love, doesnt think or love u!

  May chai leang rest in peace…hope next life she will be more fortunate with love.

 4. ភាវិលវិញហើយ។ភាលែងទៅចោលប្លក់របស់ភាហើយ។
  គឺអាណិតគាត់ពេកព្រោះគាត់យំបោកខ្លួនសឹងស្លាប់សឹងរស់មិនចង់
  អោយភាទៅចោលគាត់ទេ។
  និយាយពីស្នេហា!
  ហេតុអីជាគាត់សំលាប់ខ្លួន?ខកចិត្តព្រោះស្នេហារឿងអីដែរទៅ
  បងបឿន​បងម៉ន?
  ពិតរឺបងបឿន?បងឯងមានយំទេ?បងបឿននិយាយពិតជាត្រឹម
  ត្រូវណាស់។ជាចំលើយត្រឹមត្រូវបំផុតនៅលើលោកគ្នាពីរ។
  ពេលខ្ឡះស្នេហាជាទឹកអម្រឹតដ៏សែនត្រជាក់សំរាប់គូស្នេហ៍នៅពេល
  ដែលពួកគេចេះសន្តោសប្រណីដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។
  ហើយពេលខ្លះវាក៏ជាថ្នាំពុលដ៏ល្វីងបំផុតស្ទើរតែរក
  អ្វីមកប្រៀបពុំបានឡើយ។
  ហេតុអីបានជាភាហ៊ានថាយ៉ាងនេះ?គឺព្រោះស្នេហាកាលណា
  គូស្នេហាមិនចេះយល់ចិត្តនឹងយោគយល់អោយគ្នាទៅវិញទៅមក
  ហើយនោះស្នេហានោះតែងតែមានភាពល្វីងជូរចត់ថែម
  ទាំងគគ្រាតបំផុត។
  ជាចុងក្រោយភាមានមតិខ្លះៗសំរាប់អ្នកដែលមានស្នេហា។
  សូមអ្នកដែលមានស្នេហាទាំងអស់ចេះយោគយល់ដល់
  គ្នាទៅវិញទៅមកហើយចេះគិតថ្លឹងថ្លែងសំដឺរបស់អ្នកដែលបាន
  មកយុះយ៉ង់អោយបែកគ្នា។ស្រឡាញ់គ្នាត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់
  នឹងគ្នាជឿជាក់លើគ្នា……។
  បងបឿននឹងបងម៉ន៖​បងទាំងពីរអើយតើបង
  មានដឹងទេថារឿងដែលបងបឿនបានសរសេរនោះគឺវាមិន
  ទាន់ដល់កំរិតនឹងកំសត់ទេ(មនុស្សស្លាប់ទៅហើយ
  អស់ទុក្ខហើយ។)
  រឿងដែលកំសត់នោះគឹរឿងរបស់បុរសម្នាក់នឹងនារីម្នាក់ដែល
  ស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្មោះស្មគ្រ័បំផុត។
  បរុសនោះស៊ូណាស់បងអើយតែម្តាយខាងស្រីមើលមិនឃើញ។
  សូមទោសសូមស្លេសតែត្រឹមនេះសិនព្រោះដល់
  ថេរះវេលានឹងចេញទៅវិញហើយ។
  សូមរង់ចាំភាគបន្ត។

 5. ស្វាគមន៍ភាត្រឡប់មកវិញ។ ភានេះមិនដឹងជាអីទេ មកវិញចេះនិយាយរឿង
  ស្នេហាផង។ ខ្ញុំឈប់មើលរឿងស្នេហានោះយួរណាស់មកហើយ។ រឿងឈឺ
  ចាប់ជាំងគេនោះ គឺពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវជ្រើសរើសរង្វាងគូស្នេហា
  និងគ្រួសារ។ ពេលខ្លះមិនថាយើងខំយ៉ាងណានះទេ គឺនៅតែខុសដ៏ដេល
  នឹង។ ទីបំផុតខ្ញុំជាអ្នកចុះចាញ់ក្នុងរឿងស្នេហា តែមិនដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួន
  នុះទេ។

 6. អូហ៍!បង!
  មិនមែនភាត្រឡប់មកវិញចេះនិយាយរឿងស្នេហាទេណាបង។
  ភាមិនមានស្នេហាទេណាបង។ចុះបងវិញ?
  តែភាបានស្គាល់ស្នេហាខ្លះៗដែរ(៩០%)។
  បងទំនងជាមានរឿងដែលជ្រុះបេះដូងហើយមើលទៅបានជា
  សុំចុះចាញ់ស្នេហាងាយយ៉ាងនេះ។
  អរគុណបងម៉នសំរាប់ការស្វាគមន៍ភា។
  ភាយល់ស្របនឹងសំដីរបស់បងដែរចំពោះថាមនុស្សម្នាក់
  មានការពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសស្នេហារឺគ្រួសារនោះ។
  ដូចជារឿងដែលភាបាននិយាយរួចមកហើយតែមិន
  ទាន់ចប់នោះអី។
  កូនស្រីត្រូវធ្វើតាមម្តាយដោយរៀបការជាមួយមន្រ្តីទូតនៅ
  ប្រទេសក្រៅហើយស៊ូឈឺចាប់ដោយខ្លូនឯង។
  អ្ហើយ!!!!!!!​ភាអានិតតូស្រីនឹងប្រុសនោះណាស់។
  ភាបានmessageផ្តល់យោបល់អោយដែរតែវាមិនបាន
  ផលទេ។ព្រោះម្តាយស្រីគេលែងអោយទាក់ទងគ្នាហើយ។
  បងម៉នមានរឿងកំសត់ប្រាប់ភាដែររឺទេ?

 7. បងវិរះភាយល់ស្របនឹងសំដីរបស់បង។
  3ខែ20ថ្ងៃជាថ្ងៃដែលលះបង់ខ្ពស់បំផុតសំរាប់ខ្មែរ។
  ចូរអ្នកដែលមានវិបត្តិទាំងអស់មិនថាប្រុសរឺស្រី
  នាំគ្នាគិតឡើងវិញចៀសវាងកុំគិតខ្លីអោយសោះ។

 8. បងបឿន៖​ហេតុអីបានជាភាយំយ៉ាងនេះ?
  ហេតុអីភារន្ធត់ពេលភាបានស្្តាប់សំលេងរបស់នារីនោះព្រម
  ទាំងចំរៀងសែនកំសត់ជាមួយគាត់។
  ************************
  បងប្រុសៗល្មមៗបានហើយកុំធ្វើបាបមនុស្សទៀត។

 9. មិនមកពីប្រុសឬមកពីស្រីនោះទេ គឺមកពីទុក្ខ។ រឿងដែលខ្ញុំចុះចាញ់ស្នេហា
  ជប់ត្រូវការវានោះ មកពីខ្ញុំចង់លាស់បង់ចាកចោលពីទុក្ខមួយនឹងឯង។ កុំថា
  អោយបងប្រុសៗអីណាភា ថាអោយតែអ្នកប្រព្រឹត្តនោះបានហើយ។

 10. Boeun, is it really her killing herself after this recording? I listened to this a few months ago from a friend’s phone, and the sound clip just echo my ears for quite a long time. It really touches the heart. 3 months and 20 days is too much to die for. Or maybe she was just too sad to say all these words and record them, and then she didn’t do that? I wish so.

 11. ចាស!ភាមិនបានថាអោយបងៗប្រុសណាដែលមិនបានធ្វើឯណាបង!
  គឺភាថាអោយបងៗណាដែលបានធ្វើនឹងកំពុងតែមានគំនិតដូចបងប្រុស
  មួយនៅក្នុងពាក្យនិយាយរបស់បងស្រីChai Leangទេតើ។
  ភាឆ្ងល់ណាស់!​ឆ្ងល់មែនទែន!​
  *ហេតុអីបានជាមនុស្សចាំបាច់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមក?
  *ហើយហេតុអីបានមនុស្សមិនស្មោះនឹងគ្នាទៅ?
  អ្នកដែលបានក្បត់គ្នាមើលទៅពិតជាមិនបានស្តាប់
  ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទេដឹង។
  សូមទោសសូមចូលដល់ធម៌ព្រះពុទ្ធបន្តិចហើយណាបងបឿន
  នឹងបងម៉ន។

 12. @ the girl ..she so pity but she think ខ្លីពេក​។​ស្លាប់មិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេ។ប៉ុន្តែ​ក៏មិនអាចបន្ទោសនាងបានដែរ។ខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានស្នេហាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៏នេះច្បាស់ណាស់

 13. I hope this wasn’t a real life story! It would be too sad if it was true and she did indeed end her life 😦

  She seemed very young and probably didn’t have much support in dealing with her problems. She didn’t say why they couldn’t be together or why she was feeling sad and wanted to commit suicide; but no matter the case, I still do not think that ending one’s life is a good/best solution to any problem. When one open his/her heart to love, one is inviting in both happiness and sadness; one must be realistic and be aware that there are obstacles in love and life. Killing self is an easy way out and is a selfish act.

  Again, I hope that this was just a prank record. And if there is anyone out there going through a similar situation as her, I hope you think carefully and seek help from either your loved ones or from professionals. You may think that your problem is bigger than the world but if you open your eyes and look around you, you will see all the hungry children, you will see the orphans whom were left behind by their HIV infected parents, a crippled man searching a garbage bin for left overs to feed his poor child, you will see a child born with severe disease yet he/she is fighting and hanging on to his/her dear life. You were born healthy, so why can you not fight any harder than a little child who is barely breathing? You have food to eat, so why are you not stronger than a starved old man? Your problem isn’t bigger than the world, your life is precious, keep life and seek alternative routes.

 14. យីសអាប្អូនបឿនអារឿងចែកគ្នាសប្បាយមិនដាក់ទេដាក់តែអារឿងកើតទុក្ខំ អនិត្តាទៅវិញ។
  Miss. Phea don’t blam to all guys, they got all same and other worse than you think. You know what? it’s not just like girls can crys, suiside and others we have the men too ដូចមានពាក្យមួយរបស់លោកសិន​សីុសាមុត្រគាត់ច្រៀងថា មនុស្សស្លាប់រឺរស់ក៏ដោយសារស្រី។ ដែរ។​ ប៉ុន្តែនៅទីនេះប្រុសៗមិនអាចធ្វើភ្លៀងផ្គរចំពោះមនុស្សស្រីដូចស្រុកខ្មែរបានទេ ស្រីគាត់មានអំណាចណាស់ចង់លែងចង់ប្តឹងតាមចិត្តគាត់ប្រុសអត់មានសិទ្ឋតវ៉ាទេ។ តិចលោថាយប់ឡើងសុំគេមិនឲចង់បង្ខំអីអីនឹង តែស្រីប្តឹងហើយអាលោកប្តីរឺក៏សង្សានឹង គុកហើយ។ តិចជ្រុលមានកូនអីតែហ៊ានស្រីលះលែងហើយមិនថាជាសង្សា ប្តីទេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចឹញ្ជឹមកូនយ៉ាងហោចណាស់ ៧០០ ទៅ ១០០០ដុល្លាក្នុងមួយខែ រហូតដល់កូនអាយុ១៨ឆ្នាំតែអត់មានការធ្វើសងលុយកូនទេមានតែ​ គុក។ ហើយចុះមិនងាប់ទេប្រុសៗនោះទៅស្រលាញ់ស្រីណាគេយកបើមួយខែកាត់១០០០ហើយ។ចឹងបានថាមានប្រុសៗសល់ច្ើ្រនមិនទាន់មានគូរ។ និយាយអីចឹងមានប្រុសៗខ្លះគាត់លួចទៅការស្រីក្មេងៗនៅខ្មែរហើយថាចាំធានាម៉ោតែបើគាត់ជាប់ជំពាក់លុយចឹញ្ជឹមកូនមនុស្សស្រីមុនហើយ អ្នកស្រុកខ្មែរត្រូវដាំចេកហើយ។ សូមមេត្តាសើបសួរឲបានច្បាស់មុនសំរេចចិត្ត។

 15. ត្រូវហើយសុគី តែបើកូននោះជាកូនយើងពិត យើងគួរតែទទួលខុះត្រូវចិញ្ចឹម
  វារហូតដល់ធំដឹងក្តី។ ខ្ញុំយល់អំពីចិត្តប្រុសៗដែលត្រូចស្រីធ្វើបាប ឧទាហរណ៍
  បើគេចង់យកយើងដាក់គុក គីងាយបំផុត គីស្រាច់តែគេប្តឹងយើងនឹង។

  តែបើនៅស្រុកខ្មែរវិញ ប្រុសៗច្រើនតែធ្វើបាបស្រីមែននឹង។ ដូចជាម្សិលមិញ
  ចឹង អាក្មួយប្រសាប្រុសខ្ញុំផឹកស្រាស្រវឹងហើយវាយធ្វើបាបក្មួយស្រីសឹងតែនឹង
  ស្លាប់។ ខ្ញុំដៀលអាប្រុសៗមួយណាវាយធ្វើបាបស្រីគឺកំសាកជីទីបំផុត។

  ខ្ញុំក៏ដៀលអាចាស់ៗណាទៅរៀបការនឹងស្រីក្មេងនុះមិនទិចដែរ។ អ្នកដែលរង
  កម្មនោះគីស្រីក្មេងៗនឹងឯង។ តែក៏មានពេលខ្លះ អាក្បាលចាស់ល្ងីល្ងើនោះក៏
  អាចចាញ់បោកស្រីក្មេងៗនោះដែរ តែខ្ញុំមិនអាណិតទេ។

  បើស្រីភាចង់និយាយអំពីធម៌ព្រះពុទ្ធនោះមានអី ខ្ញុំអាចកំដរបានដែរតើ។ មូល
  ហេតុដែលបណ្តាលឱ្យមានទុក្ខមានពីរ គឺ អវិជ្ជា និង តណ្ហា។ មនុស្សធ្វើបាប
  អ្នកដ៏ទៃ គឺជាមនុស្សអវិជ្ជា និងតណ្ហាក្រាស់នឹងឯង។

  អីយ៉ា និយាយប៉ិននេះសិនបានហើយ ចាំមើមានអ្នកណាចង់តវ៉ាទៀត។

 16. Haiya! In Cambodia, there are laws protecting women and girls as well. Cambodia has the law on the supression of trafficking in persons, the law on the prevention of domestic violence, and monogamy law. All human beings are protected under the law and shall not be subjected to any physical, mental, or sexual violence. The only problem in Cambodia is women and girls seem to have not known about their rights. Once their husbands beat them, they feel they can live with such violence because women and girls in Cambodia are not economically independent.

  To be a man, you guys shall not beat or use violence not only against women and girls, but any human beings regardless of sex, religion, nationality, creed, skin, so on and so forth. Once you guy use violence or beating wife, you are no longer human beings.

 17. hahaha ha haaha ភ្លើណាស់ You should know that Money(លុយ) is the bigger than law in Cambodia, is no money for court (តុលារការ) your case gonna located in 10000 range, and maybe 10year they will check this one, you can check with ONG of Human right how many cases that not yet judge.
  But if the cases for rich people or power people one day they will show the result.

 18. The stupid one is you and even coward! If you comment on other people pages, why don’t you show your identity? Are you afraid of being killed because you are kinda rude guy using an undesired language? I have worked for the Cambodian Women’s Crisis Center, which is an NGO, for five years; why don’t I know about this? The big problem is in women and girls not in the court. If women and girls don’t file a complaint, do you think the court can have their cases settled? You’d better learn about the culture of silence among Cambodian women and girls. Your statement on 10000 cases pending is more than stupid because there are not so many women and girls filing complaints againt their husbands. Your aforementioned cases could be more about other criminal cases rather than the complaints of gender based violence from women and girls.

 19. Hey all, sorry to dissapoint u all but this is real, the poor girl had recorded her voice for her bf, before she jumped off a school building to kill her self! its very sad that she choosed this path…..
  when u know that she died, and u listen to her voice its extremely heart aching…..We all need to understand that every one deals with things in unexpected ways! we can all say that was very stupid thing to do, to end her life, but if we take a step back and try and see things through her eyes…sometimes the most simplest solution or reasons can not be seen….thats why in a relationship we need to understand each others, imperfections as well as have reasons for why we behave! but this is extremely hard………..

 20. គំនិត និង យោបល់​របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា មិន​ខុស​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​គិត​ប៉ុន្មាន​​ទេ។

  មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មិន​សុទ្ធ​តែ​អាច​រក​ផ្លូវ​ដោះស្រាយ​បាន​គ្រប់​គ្នា​ទេ។ ការប្រឹក្សា ជា​ការប្រសើរ​បំផុត​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​មាន​បញ្ហា។ ឆៃលាង​ផ្ទុក​បញ្ហា​តែ​ម្នាក់ឯង​មិន​មាន​នរណា​ដឹង សង្សារ​មិន​ខ្វល់ ច្បាស់​ជា​គិត​អ្វី​មិន​ចេញ​ឡើយ ណា​មួយ​នាង​មិន​អាច​ទទួល​យក​ការលំបាក​ទាំង​នេះ នាង​មិន​អាច​ទ្រាំ នាង​មិន​អាច​តស៊ូ​ត​ទៅទៀត ទើប​បណ្ដាល​ឱ្យ​កើត​មាន​រឿង​អកុសល​បែប​នេះ​ចំពោះ​នាង។ បើ​អាន​ត្រឡប់​ទៅ​ខំមិន​ទី ៥ នឹង​ឃើញ​កំណាព្យ​មួយ​ឃ្លា “love is sometimes good, sometimes bad, sometimes happy and sometimes sad! love can break ur heart in 2 when some one u deeply love, doesnt think or love u!” បើ​យើង​ចេះ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​រស់ជាតិ​ស្នេហា​បែប​នេះ យើង​នឹង​មាន​ពេល​អាច​គិត​បាន​វែង​ជាង ឆៃលាង។ បើ​យើង​ចេះ​រក​ហេតុផល និង​ចេះ​ប្រៀបធៀប​ពី​ស្ថានភាព​ណា​មួយ​​ដែល​អាច​ជំរុញ​ជា​កំលាំង​ចិត្ត​ដល់​យើង​ក៏​កាន់តែ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត។

  ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​មិន​មាន​រឿង​អត្តឃាត​ដោយសារ​ស្នេហា​ត​ទៅ​ទៀត​ទៅ​ចុះ។

 21. ចំពោះ​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ មិន​សំខាន់​ឡើយ។ ស្នេហ៍​ខ្លះ​មាន​រយៈពេល ៥​ឆ្នាំ ១០​ឆ្នាំ តែ​មិន​ឃើញ​មាន​អ្វី​អស្ចារ្យ​ក៏​មាន។ ស្នេហ៍​ខ្លះ ត្រឹម​តែ​មួយ​សប្ដាហ៍ មួយ​ខែ ពីរ​ខែ… តែ​មាន​ន័យ​ជាង​ស្នេហ៍​ដែល​មាន​រយៈពេល​យូរ​ក៏​ថា​បាន។ រឿង​ដែល​សំខាន់ តើ​ពេល​ដែល​គេ​ស្រឡាញ់​គ្នា​នោ, ក្នុង​រយៈពេល​នោះ គេ​ស្និទ្ធិស្នាល​បាន​ប៉ុណ្ណា គេ​យល់​ចិត្ត​គ្នា​ប៉ុណ្ណា។ បើ​ស្រឡាញ់​គ្នា ១០-២០​ឆ្នាំ តែ​មួយខែ​ជួប​គ្នា​ម្ដង និយាយ​គ្នា​ម្ដង ឬ​មិន​ស្និទ្ធិស្នាល មិន​ស្មើ​នឹង​គេ​ស្រឡាញ់​គ្នា​មួយ​ថ្ងៃ​​ដែល​ស្និទ្ធិស្នាល និង​ផ្អែមល្ហែម​ទេ។

  ដូច្នេះ​រយៈពេល​មិន​សំខាន់​ទេ សំខាន់​​គឺ​យើង​ដែល​ប្រើ​វា។

 22. Yabmen, money may be big for some people but not to everyone. And it is incredibly rude to call people stupid or ភ្លើ ., before you talk/write you should take the time to think.

  Please be assured that majority of us were born in Cambodia, some are living in Cambodia as we speak, so we know what life is like over there. We understand that money are often use by the wrong people for the wrong reasons (eg: to buy their way out of jail, to get a higher rank in their office etc). We understand that often, the courts/judges turns a blind eye to people with power and money; but that doesn’t mean there aren’t any good law abiding citizens in Cambodia. I know of many who are honest and hard working people, they are not corrupted and they value family, friendship and love more than they do money. Money may be big for some people but money can not buy real happiness or true love.

 23. ចេះតាមានម៉ង….កំសត់ផស់គេមែន មិនគួរគិតខ្លីអីចឹង។ ហួសចិត្តម៉ង ណាគេឈ្មោះសិទ្ធហ្នឹង??បានតែចាប់ផ្ទាត់ឲ្យងាប់​ ធើបាបគេអាងតែគេស្លូត។ អេ…មានអាចុងក្រោមផ្តាំកុំឲ្យបងជិះម៉ូតូលឿនទៀត ហាហាហា…អស្ចារ្យម៉ង

 24. អ្នកណា ប៉ិនធ្វើយំ គួរអោយកំសត់ ម៉េះ? ហេះ ហេះ !!!

  ស្នេហា លុយ ចំណេះ អ្នកត្រូវការអ្វីមុនបង្អស់ ???

  ស្នេហាគិតក្រោយ លុយគិតមុន ប៉ុន្តែមិនដល់ចំណេះ !!!

  បើអ្នកមានវិបត្តិស្នេហា អ្នកត្រូវតែរកស្នេហាថ្មីជំនួស ថ្វីបើមានគេរិះគន់អ្នក ប៉ុន្តែមានតែអ្នកទេ ទើបអាចដោះស្រាយ បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន។

  អត្តឃាដ ជា វិធីអន់បំផុត ចំពោះ អ្នកមានវិបត្តិស្នេហា

  ពន្លកស្នេហា ដូចជារបស់មួយ ៖ បើបានវាដោយងាយ គេនឹងមិនអោយតំលៃវាទេ ផ្ទុយទៅវិញ នឹងអោយតំលៃវា កាលបើបានវា ដោយប្រផិតប្រផើយ (ព្រោះភ័យខ្លាចបានទៅអ្នកដទៃ)

 25. ពេលបានស្តាប់ហើយពិតជាពិបាករកពាក្យអី​និយាយណាស់។​​សូម្បីខ្ញុំជាប្រុសពេលបានស្តាប់ហើយបេះដូងសឹងលែង​ដើរ​​។​អត់និយាយលេងទេប៉ុន្តែជាការពិត។​មិនគួរអីប្អូនស្រីនោះគិតខ្លីដូចនេះសោះ។​នេះជាមេរៀនមួយសំរាប់ប្រុសដទែកុំអោយធ្វើបាបនារីភេទដូបនេះ។ចូរចាំថាអ្វីដែលធ្វើហួសហើយបើចង់បកក្រោយវិញវាជាការពិបាកណាស់។បើដឹងថាធ្វើទៅមិនល្អចូរកុំធ្វើ!!!

 26. គួឲ្យយអាណិតនាងដែរ ចុះអាចង្រៃយរ៍ណាក៏ចិត្តសាវាម៉្លេះវើយ​ ?​

  ក្នុងកលះនេះយើងមិនអាចទោស អ្នកណាបានទេ ព្រោះនាងគិតខ្លីពេក

  នាងមិនគួរស្រឡញ់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនស្រឡញ់នាង ខ្វះណាស់ទៅឬមនុស្សប្រុសមួយនរគ

  យ៉ាងហោចណាស់ ក៏មានគេស្រឡាញ់នាងជាងអាចង្រៃសង្សាចាស់នាងដែរ

  តែហនុមានមានចិត្តអាណិតក្រុមគ្រួសារនាង ដែលបានបាត់បង់នូវជីវិត្ត​ដ៏ក្មេងខ្ចីមួយ !

  សូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាន ឆៃ លៀង ទៅសោយសុខនៅឯបរលោក

  កុំយកកម្មពារជាមួយអាចង្រៃយ៍​អី​!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s