ចម្រៀង​បរទេស

Maroon 5 – Wake Up Call


“Wake Up Call”; a song from Maroon 5 in It Won’t Be Soon Before Long that is a great album. All of the song in this album is very cool. Thanks for this great album Maroon 5. I love all of ya song.

I didn’t hear what you were saying.
I live on raw emotion baby
I answer questions never maybe
And I’m not kind if you betray me.
So who the hell are you to save me
I never would have made it babe.

If you needed love
Well then ask for love
Could have given love
Now I’m taking love
And it’s not my fault
Cause you both deserve
What’s coming now
So don’t say a word

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don’t think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
Come around here? I don’t think so

Would have bled to make you happy
You didn’t need to treat me that way
And now you beat me at my own game
And now I’m finally sleeping soundly
And your lover’s screaming loudly
I hear a sound and hit the ground

If you needed love
Well then ask for love
Could have given love
Now I’m taking love
And it’s not my fault
Cause you both deserve
What’s coming now
So don’t say a word

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don’t think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
Come around here?
I don’t feel so bad
I don’t feel so bad
I don’t feel so bad

I’m so sorry darling
Did I do the wrong thing?
Oh, what was I thinking?
Is his heart still beating?

Woah oh ohh

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don’t think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
Come around here anymore? I don’t feel so bad

Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?
Don’t you care about me? I don’t think so
Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
No, he won’t come around here
I don’t feel so bad

I don’t feel so bad (Wake up call)
I don’t feel so bad (Caught you in the morning with another one in my bed)
I don’t feel so bad (Don’t you care about me anymore?)
Care about me? I don’t feel so bad.
Wake up call
Caught you in the morning with another one in my bed
Don’t you care about me anymore?

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s