G2P: ស្វែង​រក​ចម្រៀង, កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ, EBook .ល​. និង​ដោនឡូត​ដោយ​​ឥត​គិត​ថ្លៃ


G2P (Google to Person) Beta V0.2 ជា​វេបសាយ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ជំនួស​លោក​អ្នក ក្នុង​ការ​សរសេរ​​ពាក្យ​ស្វែង​រក​​​ ជាមួយ​ Google ។ ជាមួយ​នឹង​វេបសាយ​នេះ លោក​អ្នក​អាច ស្វែង​រក Songs, Albums, Software, Ebooks, Ringtones, Prox-ify និង​​អាច​ដោនឡូត​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។

22 thoughts on “G2P: ស្វែង​រក​ចម្រៀង, កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ, EBook .ល​. និង​ដោនឡូត​ដោយ​​ឥត​គិត​ថ្លៃ

 1. Ron ថ្ងៃចន្ទ ទី 7 ខែ​ឧសភា 2007 / 4:34 ព្រឹក

  Great work,webmaster, nice design!

 2. កូនខ្មែរ ថ្ងៃចន្ទ ទី 7 ខែ​ឧសភា 2007 / 9:53 ព្រឹក

  សូមជូនដល់អ្នកដែលចង់ស្រាវជ្រាវពីសោធនាកម្ម ១៧កក្កដា១៩៩៧ ដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាសាហាវមកលើអ្នកស្លូតត្រង់ខ្មែរ
  http://www.cambodiapolitic.org/doc_30_march_1997/30_march_97.htm

 3. Lydeth ថ្ងៃចន្ទ ទី 7 ខែ​ឧសភា 2007 / 5:31 ល្ងាច

  I’ve tried to open this page many times but it still doesnt work. Any ideas?

 4. dara ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 2 ខែមិថុនា 2007 / 4:40 ល្ងាច

  do you hate thai. we hate thai , we hate thai , we hate thai, if you hate thai please e-mail to me meassokdara@yahoo.com
  we hate siem, don’t copy song of A siem.

 5. khmerlyric ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 3 ខែមិថុនា 2007 / 7:24 ល្ងាច

  ម៉េច​ដើរ​បំផុស​បំផុលគេ​គ្រប់​គ្នា​អីចឹង​!!?? ចង់​ឆ្ងល់​!!!!!

 6. ku kon thai ថ្ងៃសុក្រ ទី 18 ខែ​មេសា 2008 / 11:30 ព្រឹក

  fukc you stupid Khmer
  Thais gonna develop our country
  We don’t have much time to sit and say like I hate this I hate that
  Like you Khmer
  If you have a plenty time
  Why don’t you rise your country as develop as Thailand.

  Khmer = Jealous Country

  ปังยาอ่อน ไอ้พวกขอทาน

 7. ku kon thai ថ្ងៃសុក្រ ទី 18 ខែ​មេសា 2008 / 11:32 ព្រឹក

  You know People in Thailand think
  Khmer = begger.
  They make a lot of trouble in Bangkok
  Especially, make our country look dirty…

  Go back and make your poor coutry better lar..

  Bye

 8. Chanroeun Pa ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 19 ខែ​មេសា 2008 / 11:58 ព្រឹក

  Dear friend,

  Life is too short if everyone lives with hatred. But if you live more with LOVE and positive thinking toward life and everything plus everyone around you, life is so meaningful and more wonderful.

  NB.: If you are interested in the Education for Sustainable Development: 2008 Contest, pls visit my blog http://www.chanroeun.wordpress.com for details.

 9. ស្រីភា ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 20 ខែ​មេសា 2008 / 10:22 ព្រឹក

  why we must hate Thai?????????????????????????
  but have someone hate Thai is good.
  That is my idea.
  let my mind. I also hate Thai a little not so much.
  I don’t want explain lots then this.
  and I think all of you will understand why I and other people
  hate Thai also.
  Or you forgot about Thai. How is Thai???????????
  What was saying of Thai ‘s people on Ankor Wat?
  I really remember, it not forget………………………..

 10. ស្រីភា ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 20 ខែ​មេសា 2008 / 10:24 ព្រឹក

  sorry more of my saying.
  Before I never say of Thai.
  but now I just see the saying of all of you in this.
  sorry I don’t want hide it.

 11. Bo ថ្ងៃសុក្រ ទី 25 ខែ​មេសា 2008 / 8:12 ព្រឹក

  Hey, Why you all call those thieves “Siamese” Thai?
  We should called them “Siamese” because that what its original?
  Those Siamese are thieves.
  I know our government is suck. So, our people are poor that why they go to Siam to beg for money.
  Anyway, I don’t hate those Siamese. I just feel like those Siamese are so cruel and look down our people too much.
  We are the same human, but those Siamese treat our khmer people like animal.
  Be peaceful.

 12. Kum Thai ថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែ​ឧសភា 2008 / 3:25 ល្ងាច

  it’s really, Thai or Siamese always treat khmer people as beggar. they’re bad. do you know? i want to as khmer people who like Thai. Khmer people who lives in the khmer-thai borders is alway cry…etc.
  Black thai army ……
  you should try to understand yourself (khmer people who likes Thai).
  that’s right, we should to develop our country.

 13. Bunthoeun ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 19 ខែកក្កដា 2008 / 9:36 ព្រឹក

  ถึงคนไทยทุกคน
  ทุกท่านคงจะรู้แก่ใจดีว่าเขาพระวิหารเป็นของใคร และควรจะทำใจและยอมรับความจริงไม่ใช่มาตามตู่ว่าเป็นของไทยโดยไมลืมหูลืมตาอย่างนี้ ผมไม่นึกเลยว่าคนไทยเป็นคนที่อยากได้ของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของตน และผมก็ไม่ชอบไอ้คนประเภทนี้ด้วย
  คุณรู้ไหมว่าการกระทำของคุณมันทำให้ประชาชนที่อยู่ตามชายแดนเขาเดือดร้อน รวมทั้งประชาชนไทยด้วย ถ้าหากว่าคุณรู้จักทำใจ และ ยอมรับความจริงเรื่องมันคงไม่บานปลายถึงขนาดนี้หรอก
  សូមទោសដែលមិនបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ខ្ញុំសរសេរនេះគឺដើម្បីអោយថៃ​ ភ្ញាក់រលឹក និង ព្រមទទួលស្គាល់ការពិត

 14. Ah Siems/Mei Siems ថ្ងៃអង្គារ ទី 22 ខែកក្កដា 2008 / 11:45 ល្ងាច

  This is to all those fucking low life Siameses out there…!
  Hey, you stupid bastards! Did you ever realize that you and your fucking parents are living on us Khmers land now…???!!!??? Of course you never did! Now, let me refresh those dump shit brains of yours about what you and your stupid ancestors really are, you Siameses, that from the beginning of the history of the human on this planet, you thieves are barbarians who came from nowhere (just so you know, you Siameses are nothing like us, “The Glorious Khmers”) and then, because you bastards are thieves/barbarians (who know nothing about law, just like your stupid yet leader Ai Abhisit Vejjajiva) and stole Khmers land without SHAME, the land that you fucking dump brains living on these days, but all the fuck of you never knew and always claimed, that Khmers people stole your land but the truth is that you are the one who stole us Khmers land. The Siameses have no land at all, so don’t say we stole your land…!
  Once again, just remember this, you Siameses, that one day sooner or later, you and your stupid Kings (and those brainless ancestors of yours) will go to HELL…, you stupid barbarians!
  I say, give all my land and those precious temples back now, you Fucking Brainless Low Life Siam Bitches Blood Suckers! Or else, you’ll go to HELL, HELL, HELL, HELL……!!!!

 15. 5555 ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 31 ខែកក្កដា 2008 / 12:59 ល្ងាច

  Cambodia is ungrateful with Thailand .
  to Bunthoeun แด่คนไทยขายชาติ หรือ ไม่ก็ไอ้พวกเขมรที่รู้ภาษาไทย
  ประเทศกัมพูชา มันเนรคุณกับประเทศไทย มึงไอ้bunthoeun มึงรักมันมากนักก็ไปตายแล้วเกิดใหม่เป็นเขมรไป๊ แผ่นดินนี้ เป็นของไทยมาแต่โบราณแล้ว ไอ้ควาย!

 16. sara ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 31 ខែកក្កដា 2008 / 1:20 ល្ងាច

  In my position is one Cambodia person woman . I have an opinion that , We should return this thing gives with Thailand . I think our country is wrong faction , We don’t to go to tricky him his country has given the area to us a lot of already . I think our leader is playying game politics . I think our government is deceive people , They are corrupting money of people.

 17. Mr.Phon phot ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 31 ខែកក្កដា 2008 / 2:26 ល្ងាច

  I am one Cambodia person person , I think , Our country has a lot of this area s are because , history , Thailand has lifted the territory gives the Cambodia , formerly , our country has the area just a little only , I think , We don’t to go to want our area , This area is not of our , I think , We return this area gives with Thailand goes to , I am ashamed replace Cambodia both of person , Our government corrupts very , I think , We should kick out group this government together , Our government joins hands with a foreigner corrupts our nation , an election this time , We choose Mr. Hunsen . Mr.Hunsen is the swindler eats . We don’t be attractive for to go to choose , We fall politics his trick , new area has that us comes to this , in fact already not our , We don’t to deceive oneself , If we are patriotic TRUE . Why? We must join hands to kick out group this government goes out , Are we forget the war has in our past already or ? , We and our government deceive oneself that , There is the superpower backs , The superpower is seeking the way eats the gain of our country , There is a V.I.P. in our government is seeking the way modifies our country tramp bad , He wants to are pure , We don’t to destroy the friendship and Thailand , Thailand is the friend actually TRUE our , Thailand helps us always when , in the past preceding , it gets into trouble can prove , In fact already the superpower wants our area , government our gang and the superpower join hands to want to have the war , They will effective the advantage . but that receive , be people distresses ,

 18. Preah Vihear ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 16 ខែតុលា 2008 / 1:58 ល្ងាច

  For me I think Thai King is Ma Ma king and the same as the robber. And
  Thai people have no right to hate Khmer cause the land that they living now day almost is the Khmer land in the Past. I think we are kun Khmer we must stand up to say Thai is the cheap nation that stole every thing that Khmer has.

 19. Anubis ថ្ងៃសុក្រ ទី 7 ខែវិច្ឆិកា 2008 / 4:58 ព្រឹក

  คุณ Bunthoeun ไทยไม่ได้ต้องการเขาพระวิหารมากนักหรอก เราเข้าใจว่าเขมรเป็นผู้สราง แต่คุณต้องเข้าใจว่า อดีตไทยเคยรบชนะเขมรและยึดเอาดินแดนมาเป็นของไทยนานแล้ว จนสมัยนึงฝรั่งเศษมายึดครอง เขมร แล้วยึดเอาดินแดนจากไทยไปบางส่วน ต่อมาไทยได้ทำสงครามโดยมีญี่ปุ่นสนับสนุนด้านเครื่องบินและอาวุธ จนฝรั่งเศษยอมเจรจาด้วย ฉะนั้นไทยจึงมีสิทธ์ในดินแดนนั้นๆ ถ้าจะมาอ้างว่า เขมรสรางแล้วไง ถ้าอ้างแบบนั้น อเมริกาก็ต้องคืนประเทศให้พวกอินเดียแดงซิครับจริงไหม ออสเตเลียคงต้องคืนประเทศให้ชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งในความเป็จริงมันทำไม่ได้

  Pleas install font thai if u want to read.

 20. Reasons ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 1 ខែសីហា 2010 / 10:56 ព្រឹក

  @KU Kon Thai: You have reasons but you are not right….
  We don’t hate anyone who love us. Please change your mind from now.
  Thailand returns now to Cambodia in 1968.

 21. Stevesamnang ថ្ងៃពុធ ទី 7 ខែ​មីនា 2012 / 3:13 ល្ងាច

  Dear friends!
  We all are human, we should not judge other people. Even Buddha when he was still alive, his purpose is to make peace for all people, rich, poor, black, white short and tall.
  If we still keep hatred in our heart, some days soon we might have war again.
  Of course no one love war, We all Love peace.
  Your sincere
  Khon Khmer

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s